หมวดหมู่ - ค่ายหมอ

ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

“เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารครั้งที่ 21″ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารครั้งที่ 21" รับชมการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และการใช้ชีวิตของนักเรียนแพทย์ทหาร

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 23 โดยพี่ๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่ายที่จะให้แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์กับน้องๆ นับตั้งแต่หนทางสู่คณะแพทยศาสตร์ ชีวิตนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเส้นทางสู่การเป็นแพทย์ในอนาคต

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Inspire to be คนเสื้อกาวน์ โดย สำนักพิมพ์อินโฟเพรส

สำรวจตัวเองให้มั่นใจก่อนว่าคณะที่ฝันใช่ทางของเราจริงหรือไม่ และเตรียมตัวสอบนั้นเริ่มจากอะไรดี มาฟังเทคนิค เคล็ดลับ อ่านหนังสือจากพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ตรง และเส้นทาง TCAS ในการเข้าคณะที่ฝัน แพทย์ เภสัช ทันตะ

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการค่ายอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาล สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 22 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 22 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญน้องๆ ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในปีการศึกษา 2561 ทั่วประเทศ มาร่วมค้นหาความฝันของตนเอง ว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นหมอหรือไม่