แท็ก - timeout

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Zigma Camp 4 ค่ายแนะแนวภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ

มารู้จักสาขาวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถิติฯ จุฬาฯ ไม่ว่าจะเป็นสาขาสถิติ การประกันภัย และ IT for Business ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย รับรองว่าได้ทั้งความรู้แน่น ๆ และความสนุกล้น ๆ อย่างแน่นอน

ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

Awaken Land สำรวจดินแดนเเห่งอนาคต ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการ

พื้นที่ปลดปล่อยศักยภาพของผู้ไม่ยอมจำนน มาร่วม สงสัย ตั้งคำถาม เเละเเลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการทั้งปวง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PETRO CAMP VI ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

มาเตรียม Portfolio สำหรับยื่น SU-TCAS รอบ 2 กันเถอะ!!! "สำหรับน้องๆ ม.6 ที่อยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัด (ตามโปสเตอร์) และอยากเรียนปิโตรเคมีฯ ม.ศิลปากร ต้องห้ามพลาด!!!"

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#8 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63-64 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ เรียนรู้โลกดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์

ร่วมสนุกและเรียนรู้ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ค้นหาตัวตนว่าเราเหมาะสมกับสายอาชีพนี้ไหม ในกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์