หมวดหมู่ - จิตวิทยา

ค่าย/กิจกรรมสาขาจิตแพทย์ จิตวิทยา จิตเวช และอาชญวิทยา

ค่ายแนะแนว จิตวิทยา วิทยาศาสตร์

Criminal Hunter Camp

พาไปดู “การผ่าศพ” สำหรับผู้ที่สนใจ และน้องๆที่สนใจอยากเรียนจิตวิทยา จิตแพทย์ หรืออยากเป็นหมอ อยากเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ สมองมนุษย์ จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ค่ายพัฒนาทักษะ จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายต่อเติมจิต By จิตปรุงแต่ง

บางคนพยายามจะเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ ในขณะที่บางคนแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจน แล้วตัวเราเองล่ะ…เป็นแบบไหน “ตัวตน” ของเราคืออะไร ? เราเข้าใจตัวเองหรือยัง ?

ค่ายแนะแนว จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายคนโรคจิต รวมจิตวิทยาทุกสาขา

ค่ายคนโรคจิต Exclusive ?? จิตวิทยาแบบลงลึกยิ่งกว่าที่ไหนๆ รวมศาสตร์จิตวิทยาทุกสาขาของไทยและต่างประเทศ มาประยุกต์รวมไว้ในที่เดียว หากคุณสนใจในความคิดของมนุษย์ ภาษากาย การโกหก คุณไม่ควรพลาด

ค่ายพัฒนาทักษะ จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

Drama for mental health : การละครเพื่อการดูแลสุขภาพใจ

เข้าใจศาสตร์ของการแสดง เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ และได้เครื่องมือในการเข้าใจตนเองและการดูแลจิตใจผ่านศาสตร์การแสดง รวมทั้งได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของการแสดง