แท็ก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมออนไลน์ นิติศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เปลี่ยนเป็นออนไลน์] Law Chula Fest 2020: Mirror, Mirror On The Law

“เปิดเผยตัวตน ปกป้องความลับ มุมมองโลกทัศน์ กับ พลวัตรกฎหมาย” Law Chula Fest 2020 ปีนี้มาในแนวคิดที่น่าจับตามอง คือ “สิทธิส่วนบุคคล และเสรีภาพในการแสดงออก” มุมมองคนละด้าน บนหลักการเดียวกัน

กิจกรรมออนไลน์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

Chula’s Open House for International Undergraduate Programs 2021

Open House จุฬาฯ ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ! นำเสนอหลักสูตรโดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ อินเตอร์ พบกัน 15 มกราคมนี้ 9:00 - 17:00 น. ผ่าน Zoom Webinar (สัมมนาออนไลน์) และ Facebook Live

กิจกรรมออนไลน์ จำลองสนามสอบ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

FEST การจำลองสอบ PAT3 by FE Camp

“FEST” สนามจำลองการสอบ PAT3 เสมือนจริง จัดโดยรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ ลองสอบก่อนได้รู้จุดอ่อนก่อน!!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสะตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 “The Unboxed Camp”

ในยุคสมัยนี้ที่ความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไป แต่ทักษะการทำงานและการคิดยังคงต้องได้ผ่านกิจกรรมเท่านั้น มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพได้ที่ Unboxed Camp

ค่ายพัฒนาทักษะ จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายต่อเติมจิต By จิตปรุงแต่ง

บางคนพยายามจะเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ ในขณะที่บางคนแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจน แล้วตัวเราเองล่ะ…เป็นแบบไหน “ตัวตน” ของเราคืออะไร ? เราเข้าใจตัวเองหรือยัง ?

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

[เปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมด] Pharmacamp 17th ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 17

ค่ายนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในด้านต่างๆ ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้ อีกทั้งยังแนะนำลักษณะการเรียนในคณะเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออีกด้วย ~

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจุฬา-ราชบุรี พี่แนะน้อง

มาแล้วค่า ค่ายจุฬา-ราชบุรี ครั้งที่ 20 ? ค่ายสำหรับน้องม.4 ม.5 และม.6 ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มีข้อสงสัยอยากถามพี่ๆ มาไขข้อสงสัยไปด้วยกันที่ค่ายนี้กันค่า ?

กิจกรรมอื่นๆ เศรษฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (TESA 6)

ในยุคที่ "ทุนนิยม" ส่งผลกับการดำเนินชีวิต TESA6 ในปีนี้จึงเป็นค่ายที่ให้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวระบบทุนนิยม ว่าเราจะสามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองเท่าทันกับระบบทุนนิยมนี้ได้อย่างไร

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจุฬา-เชียงใหม่ ครั้งที่ 21

ค่ายจุฬา-เชียงใหม่ ครั้งที่ 21 เปิดรับสมัครนักสำรวจแล้ว ภารกิจสำรวจจุฬาบุรีที่อัดไปด้วยความรู้และความสนุก น้องม.ปลายรับการแนะแนวจากพี่ๆ นิสิตจุฬาโดยตรง ปิดรับสมัคร 7 ธันวาคมนี้!

สถาปัตย์/ศิลปกรรม เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

นิทรรศการเด็กไอดี! IDUSK TILL IDAWN

นิทรรศการจากนิสิตปี 1 ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม (ID) คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดบ้านให้มาสัมผัสหนึ่งวันของเด็กไอดีผ่านการแสดงผลงาน กิจกรรม และการแนะแนวเข้ามหา'ลัย ภายใต้ธีม Dusk Till Dawn!