ข้อตกลงในการส่งข้อมูลกิจกรรม
(อัปเดตล่าสุด 1 มกราคม 2567)

  1. ผู้จัดกิจกรรมที่ต้องการให้แคมป์ฮับประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์แคมป์ฮับ สามารถส่งข้อมูลได้ทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เท่านั้น ทีมงานไม่รับข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางอื่นๆ
  2. กิจกรรมที่จะได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกิจกรรมที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนครบถ้วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบ
  3. ในการส่งข้อมูลกิจกรรม จะต้องมี ภาพประกอบขนาดกว้าง 1200 สูง 630 พิกเซล ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นภาพหัวข่าวบนเว็บไซต์ และภาพแชร์บน Facebook หากไม่อัพโหลดภาพให้ตรงตามขนาด แคมป์ฮับจะสร้างภาพหัวข่าวให้ ซึ่งอาจไม่สวยงามและดึงดูดเท่ากับภาพที่ผู้จัดกิจกรรมจัดทำมาเอง กิจกรรมไหนที่ไม่ได้ส่งภาพนี้เข้ามาให้ถูกต้อง แคมป์ฮับจะไม่แชร์ลงเพจให้
  4. ในส่วนของสื่อ Social Network ของแคมป์ฮับ ทั้ง Facebook, Line, Twitter ทีมงานจะคัดเลือกกิจกรรมไปเผยแพร่ตามความเหมาะสม
  5. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กรหนึ่งแห่ง สามารถเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครกิจกรรมได้ฟรี 3 กิจกรรมต่อ 1 เดือนปฏิทิน หากส่งกิจกรรมเข้ามาเกินจำนวนที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจกรรมละ 5,900 บาท โดยแคมป์ฮับจะส่งอีเมลตอบกลับให้ทราบเมื่อคุณส่งข้อมูลเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
  6. เมื่อคุณส่งข้อมูลกิจกรรมผ่านแบบฟอร์มนี้ แคมป์ฮับจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดและการยอมรับดังกล่าวมีผลบังคับใช้สมบูรณ์

ส่งข้อมูลกิจกรรมทั่วไป ค่ายแนะแนว ค่ายติว ค่ายอาสา ค่ายพัฒนาทักษะ งานเปิดบ้าน นิทรรศการการศึกษา กิจกรรมออนไลน์แบบ Live สด หรือ Zoom

ส่งข้อมูลกิจกรรมประกวดแข่งขันชิงรางวัล


หากสนใจแพกเกจประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมของคุณถูกกระจายใน social media มากขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] ครับ