ข้อตกลงในการส่งข้อมูลกิจกรรม
(อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2564)

  1. ผู้จัดกิจกรรมที่ต้องการให้แคมป์ฮับประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์แคมป์ฮับ สามารถส่งข้อมูลได้ทางแบบฟอร์มบนเว็บเท่านั้น ทีมงานไม่รับข้อมูลที่ส่งทางอีเมลหรือ inbox เนื่องจากมักจะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
  2. กิจกรรมที่จะได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกิจกรรมที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน เช่น ไฟล์ภาพประกอบไม่ครบ ขนาดผิด ช้อมูลไม่ตรงกัน (โปสเตอร์/เนื้อหา) ข้อมูลติดต่อผู้จัดไม่ชัดเจน หรือกิจกรรมที่มีข้อความเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ละเมิดกฎหมาย มีข้อกังขาในคุณภาพของผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม หรือไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบ
  3. ในการส่งข้อมูลกิจกรรม จะต้องมี ภาพประกอบขนาดกว้าง 1200 สูง 630 พิกเซล ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นภาพหัวข่าวบนเว็บไซต์ และภาพแชร์บน Facebook หากไม่อัพโหลดภาพให้ตรงตามขนาด แคมป์ฮับจะสร้างภาพหัวข่าวให้ ซึ่งอาจไม่สวยงามและดึงดูดเท่ากับภาพที่ผู้จัดกิจกรรมจัดทำมาเอง กิจกรรมไหนที่ไม่ได้ส่งภาพนี้เข้ามาให้ถูกต้อง แคมป์ฮับจะไม่แชร์ลงเพจให้
  4. ในส่วนของสื่อ Social Network ของแคมป์ฮับ ทั้ง Facebook, Line, Twitter ทีมงานจะคัดเลือกกิจกรรมไปเผยแพร่ตามความเหมาะสม
  5. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กรหนึ่งแห่ง สามารถเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครกิจกรรมได้ฟรี 3 กิจกรรมต่อ 1 เดือนปฏิทิน โดยแคมป์ฮับจะส่งอีเมลตอบกลับให้ทราบเมื่อคุณส่งข้อมูลเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
  6. สามารถซื้อแพกเกจ Paid PR เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายกิจกรรมละ 4,900 บาท ประกอบไปด้วย [ข่าวกิจกรรมบนหน้า Website + LINE Broadcast 1 ครั้ง + Facebook Post พร้อมบูสต์โพสต์ 500 บาท] ทั้งนี้แคมป์ฮับจะจัดช่วงเวลาโพสต์และแคปชั่นที่เหมาะสมที่สุดให้ ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถ customize แคปชั่นหรือเลือกวันเวลาที่เจาะจงได้ หากสนใจติดต่อได้ที่ [email protected]
  7. เมื่อแคมป์ฮับเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมลงบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบ และหากผู้จัดกิจกรรมส่งข้อมูลมาแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล สามารถ Reply อีเมลดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทีมงานดำเนินการให้
  8. เมื่อคุณส่งข้อมูลกิจกรรมผ่านแบบฟอร์มนี้ แคมป์ฮับจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดและการยอมรับดังกล่าวมีผลบังคับใช้สมบูรณ์

ส่งข้อมูลกิจกรรมทั่วไป ค่ายแนะแนว ค่ายติว ค่ายอาสา ค่ายพัฒนาทักษะ งานเปิดบ้าน นิทรรศการการศึกษา กิจกรรมออนไลน์แบบ Live สด หรือ Zoom

ส่งข้อมูลกิจกรรมประกวดแข่งขันชิงรางวัล


การส่งข้อมูลนี้เป็นการส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เท่านั้น ทางทีมงานจะคัดเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจไปแชร์ในสื่อ Social ของเราตามความเหมาะสม


หากสนใจแพกเกจประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมของคุณถูกกระจายใน social media มากขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] ครับ