ข้อตกลงในการส่งข้อมูลกิจกรรม
(อัปเดตล่าสุด 1 กันยายน 2561)

 1. ผู้จัดกิจกรรมที่ต้องการให้แคมป์ฮับประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์แคมป์ฮับ สามารถส่งข้อมูลได้ทางแบบฟอร์มบนเว็บเท่านั้น ทีมงานไม่รับข้อมูลที่ส่งทางอีเมลหรือ inbox เนื่องจากมักจะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
 2. กิจกรรมที่จะได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกิจกรรมที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน เช่น ไฟล์ภาพประกอบไม่ครบ ขนาดผิด ช้อมูลไม่ตรงกัน (โปสเตอร์/เนื้อหา) ข้อมูลติดต่อผู้จัดไม่ชัดเจน หรือกิจกรรมที่มีข้อความเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบ
 3. ในการส่งข้อมูลกิจกรรม จะต้องมี ภาพประกอบขนาดกว้าง 1200 สูง 630 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นภาพหัวข่าวบนเว็บไซต์ และภาพแชร์บน Facebook ภาพนี้ไม่ควรมีข้อความรายละเอียดเยอะ เนื่องจากจุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อดึงดูดความสนใจ ไม่ใช่ให้คนอ่านข้อมูล
 4. สำหรับค่ายที่มีโปสเตอร์หรือภาพสำหรับแชร์บนสื่อต่างๆ สามารถแนบไฟล์ภาพเพิ่มเติมได้อีก 1 ภาพ โดยไม่จำกัดความกว้างยาวของภาพ แต่ขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 2 MB
 5. วิธีการจัดลำดับค่าย-กิจกรรมบนเว็บไซต์
  1. กิจกรรมบนเว็บไซต์จะถูกเรียงลำดับโดยยึดจากวันที่ปิดรับสมัคร กิจกรรมใดที่ใกล้ปิดรับสมัครจะอยู่ลำดับแรก และกิจกรรมที่มีระยะเวลาสมัครเหลืออีกนานจะถูกจัดให้อยู่ในลำดับหลัง
  2. กรณีที่มีการเผยแพร่กิจกรรมใหม่ในระหว่างสัปดาห์ กิจกรรมที่มาใหม่กว่าจะอยู่ลำดับแรก และดันกิจกรรมอื่นๆ ลงไปตามลำดับ
  3. ทีมงานจะจัดลำดับใหม่ทุกสุดสัปดาห์ เพื่อจัดเรียงให้เป็นไปตามข้อ 1.
  4. กิจกรรมที่ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร จะถือว่าวันจัดกิจกรรมวันสุดท้ายเป็นวันปิดรับสมัคร ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมนั้นอยู่ลำดับหลังๆ เสมอ
  5. กิจกรรมที่ปิดรับสมัครแล้ว จะถูกผลักให้ลงไปอยู่ลำดับสุดท้าย
 6. ในส่วนของสื่อ Social Network ของแคมป์ฮับ ทั้ง Facebook, Line, Twitter ทีมงานจะคัดเลือกกิจกรรมไปเผยแพร่ตามความเหมาะสม ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาหรือรูปแบบการเผยแพร่ได้ (หากต้องการโพสต์ลงสื่อต่างๆ สามารถลงโฆษณาได้โดยมีค่าใช้จ่าย รายละเอียด)
 7. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กรหนึ่งแห่ง สามารถเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครกิจกรรมได้ฟรี 1 กิจกรรมในรอบ 30 วันเท่านั้น โดยนับจากวันที่ส่งข้อมูลมาที่แคมป์ฮับ หากในรอบเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์มากกว่า 1 กิจกรรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียด (ค่ายที่จัดในนามคณะ/สโมสรนักศึกษา/ชุมนุมชมรม ของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นในข้อนี้)
 8. หากผู้จัดกิจกรรมส่งข้อมูลมาแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล สามารถติดต่อทีมงานได้ทางอีเมล contact@camphub.in.th โดยแจ้งชื่อกิจกรรม และส่วนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจน
“เพื่อประโยชน์ของผู้จัดกิจกรรม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจทั้ง 8 ข้อให้ชัดเจนก่อนคลิกปุ่มด้านล่าง”

รับทราบและยอมรับตกลง