หมวดหมู่ - การโรงแรม/ท่องเที่ยว

ค่าย/กิจกรรมสาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการ

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครวันสุดท้าย

Bartender Camp ภาค 2

C-HOT หรือ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สาขาชิดลม กรุงเทพมหานคร จัดค่าย WORKSHOP “BARTENDER CAMP BY C-HOT ศิลปะการผสมเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ ภาค 2”

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 7 วัน

Barista Camp ภาค 2

C-HOT หรือ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สาขาชิดลม กรุงเทพมหานคร จัดค่าย WORKSHOP “BARISTA CAMP BY C-HOT ศิลปะการชงกาแฟแบบมืออาชีพ ภาค 2”

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

PIM GCV64 “วางเส้นทางสู่เป้าหมายสายอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว”

ค้นหาคำตอบของอนาคตกับสายอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต Covid 19 เรียนรู้งานอย่างมืออาชีพและมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนและการฝึกงานสุด Cool จากรุ่นพี่พร้อมกิจกรรม Workshop

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ

C-HOT Chidlom จัดค่ายพิเศษ “พัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์ให้ดูดี มีราศี สมัครเรียน สมัครงานที่ไหน ประทับใจทุกที่!!!”

การบิน การโรงแรม/ท่องเที่ยว ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

FHT Boot Camp 2020 ค่ายเด็กท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ธุรกิจ!!

FHT Boot Camp 2020 “ค่ายเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริการ 2563” น้องๆ ที่อยากเรียนการท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรม MICE Health & Wellness Spa F&B ห้ามพลาด!