หมวดหมู่ - ค่ายเภสัช

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

PHARMACY CAMP 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเภสัชฯเรียนอะไรบ้าง เป็นเภสัชกรต้องทำอะไรบ้าง จบมาจะทำงานอะไรดี?? ดินแดนแห่งนี้ มีเรื่องราวมากมายที่น้องยังไม่รู้ ดินแดนแห่งนี้ มีคำตอบรอน้องๆ อยู่ ไว้เจอกันใน "Pharmacy camp!!"

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Olive Camp ครั้งที่ 3 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาร่วมกันค้นหาคำตอบว่า "เภสัชศาสตร์" เรียนอะไร ? และ ใช่ตัวเราหรือไม่ ? ?⭐️ ที่ค่าย Olive Camp ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Open Capsule ครั้งที่ 13 ค้นหาตัวตนของเภสัชมหิดล

กิจกรรมท้าความกลัว ค้นพบตัวตนของการอยากเป็นเภสัชกร ของเภสัชมหิดล เพื่อเพิ่มการตัดสินใจ น้องๆสามารถสมัครแล้วมาเจอกัน

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Pharmacamp13th ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 13

ค่ายที่จะพาน้องๆ มาสัมผัสถึงวิชาชีพเภสัชกรอย่างเจาะลึก มาร่วมค้นหาตัวตนกับพวกเราได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย