หมวดหมู่ - ค่ายเภสัช

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 7 วัน

PHARMACY CAMP 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเภสัชฯเรียนอะไรบ้าง เป็นเภสัชกรต้องทำอะไรบ้าง จบมาจะทำงานอะไรดี?? ดินแดนแห่งนี้ มีเรื่องราวมากมายที่น้องยังไม่รู้ ดินแดนแห่งนี้ มีคำตอบรอน้องๆ อยู่ ไว้เจอกันใน "Pharmacy camp!!"

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 11

มาพบกันอีกแล้ว สำหรับค่ายความฝันสู่เภสัชกร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาเกี่ยวกับ “วิชาชีพเภสัชกร”

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Olive Camp ครั้งที่ 3 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาร่วมกันค้นหาคำตอบว่า "เภสัชศาสตร์" เรียนอะไร ? และ ใช่ตัวเราหรือไม่ ? ?⭐️ ที่ค่าย Olive Camp ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Open Capsule ครั้งที่ 13 ค้นหาตัวตนของเภสัชมหิดล

กิจกรรมท้าความกลัว ค้นพบตัวตนของการอยากเป็นเภสัชกร ของเภสัชมหิดล เพื่อเพิ่มการตัดสินใจ น้องๆสามารถสมัครแล้วมาเจอกัน