กิจกรรมที่จัดในภาคใต้

วิทยาศาสตร์ รับสมัครอีก 2 วัน

PARTICLE PHYSICS SUMMER CAMP 2024

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน(ส่วนภูมิภาค) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น โครงการอบรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานและการประยุกต์

วิทยาศาสตร์ รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ – อาหาร – กับการเดินทางสู่อวกาศ

👽🧪🐔 เป็นค่ายสำหรับให้น้องๆ ม.ปลาย ได้เรียนรู้นวัตกรรมอาหาร ในธีม อาหาร – กับการเดินทางสู่อวกาศ และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 👩‍🔬👩‍🔬

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

SEA SURVIVAL KIDS CAMP

ค่ายที่จะชวนน้องๆเอาตัวรอดทางทะเลกัน เพื่อให้น้องๆ "ตระหนัก รู้ ตื่นตัว และพร้อมรับมือ" กับสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเล โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป รับสมัครวันสุดท้าย

Under The Sea @Chumphon Cabana (6-12 Yrs)

ได้เวลาออกเดินทางค้นหาความลับแห่งท้องทะเล! ฤดูร้อนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียน Snorkeling ในหลักสูตร SSI ที่ชุมพร ออกเรือเดินทางสู่หมู่เกาะ ศึกษาธรรมชาติทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

The World of Water Ninja (4-6, 7-10 Yrs)

ค่ายฝึกวิชานินจาแห่งสายน้ำ ช่วงสงกรานต์ 3 วันใจกลางฤดูร้อน เดินทางไปที่หมู่บ้านลับเพื่อเรียนรู้วิถีสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ฝึกกระบวนท่าแห่งคัมภีร์วารี ปีนป่ายด่านผจญภัยกลางบ่อใหญ่!!