ค่าย/ข่าวสารล่าสุด

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

MUICT Open House 2017

เปิดบ้านคณะ ICT มหิดล พบกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมฟังเสวนาพิเศษโดยวิทยากรจาก Garena Thailand เกม RoV และพี่ๆ ในวงการ Startup

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 5 วัน

JC nest camp ครั้งที่ 11 (JC Happinest camp)

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดกิจกรรมค่ายรังนก JC nest camp ครั้งที่ 11 เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจในด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มาค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครวันสุดท้าย

Public Speaking & How to SELL Yourself :: BASE Skill-up Series

ค่ายที่จะทำให้น้องๆสนุกกับการได้ออกมาพูดหน้าชั้นจนถึงการพูดกับคนฟังนับร้อยให้อยู่หมัด! การพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังคล้อยตาม! และ เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าฟัง!

ค่ายครู ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายคนเปื้อนชอล์ก (KPC) ครั้งที่ 9 (Under the sea)

ค่ายที่จะนำน้องๆ สัมผัสและค้นหาความเป็นครูในตัวเอง สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน น้องๆ จะได้สัมผัสลมทะเลเย็นๆ ฟังเสียงคลื่นกระทบชายหาด สัมผัสชีวิตครูบางแสน ค่ายนี้มีดีกว่าที่คิด

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านค่ายจะได้รับ portfolio และสามารถนำไปประกอบการสมัคร SU-TCAS รอบที่ 1 ได้

ปิดโหมดสีเทา