ค่าย/กิจกรรมที่ยังเปิดรับสมัคร

ทันตแพทย์

ห้องเรียนคณะจำลอง: คณะทันตแพทย์ Dentistry Class by ONCEs

ค้นหาตัวเองกับคณะในฝันกับโอกาสพิเศษให้ได้ลองเรียนวิชาจากคณะที่​สนใจได้ก่อนศึกษาจริงกับกิจกรรมห้องเรียนจำลอง: คณะทันตแพทย์ พาลงลึกทั้งการเรียนและกิจกรรมให้น้องๆได้ตัดสินใจอย่างมั่นใจ !

จิตวิทยา

ห้องเรียนจำลอง: คณะจิตวิทยา Psychology Class by ONCEs รุ่น 6

ค้นหาตัวเองกับคณะในฝันกับโอกาสพิเศษสำหรับน้องๆให้ได้ลองเรียนวิชาจากคณะที่​น้องๆสนใจได้ก่อนศึกษาจริงกับกิจกรรมห้องเรียนจำลอง: คณะจิตวิทยา พาลงลึกถึง3สาขาให้น้องๆได้ตัดสินใจอย่างมั่นใจ !

จิตอาสา

Empower Youth (Thailand) Workshop

มาแล้วว‼ สำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นได้จริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

กิจกรรมออนไลน์

Geek Programming Camp “แคมป์ผลิตนักเขียนโปรแกรม”

ปิดเทอมนี้“แคมป์ผลิตนักเขียนโปรแกรม" up skill เขียนโปรแกรมด้วยเทคนิคเก่งเร็วจากพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ผ่านการสอนสดแบบ “Live! Streaming” พัฒนาต่อยอดไปสร้างโปรแกรมใช้ประโยชน์ได้จริง