หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน

YGGNITE การแข่งขันกลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อธุรกิจและสังคม!

YGGNITE จัดโดยชมรม AIESEC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันจะได้แก้โจทย์ด้านธุรกิจ ร่วมงานและรับคำปรึกษาจากบริษัทพาร์ทเนอร์ของเราอย่างใกล้ชิด และเรียนรู้ผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อสังคม

ประกวดแข่งขัน

ประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม 1.การประกวดมารยาทไทย 2.ประกวดอ่านฟังเสียง 3.“ประกวดวาดภาพดิจิทัล

ประกวดแข่งขัน

GPSC Young Social Innovator Season 4

GPSC Young Social Innovator Season 4 ขอเชิญชวน น้อง ๆ ร่วมส่งผลงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดแข่งขัน

การประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ สติ

#เปิดรับผลงาน #ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ ชิงทุนการศึกษา ๘ รางวัล รวม ๑๖,๐๐๐ บาท ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่สังคมผ่านเว็บไซต์ปัญญ์ สเปซ