หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน

“Ramathibodi Pitching Challenge” การแข่งขันประกวดโครงงานและการวิจัยสำหรับ ม.ปลาย

เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับการแข่งขันประกวดโครงงานและการวิจัยครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมชิงทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลอีกมากมาย

ประกวดแข่งขัน

Business Model Pitching Competition

การประกวดแผนธุรกิจเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจสำหรับดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถเสริมสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกที่อยู่บนพื้นฐานของบริบทสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ประกวดแข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย

ครั้งแรกของประเทศไทย กับการแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ที่อยากชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมกันสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “ประกันภัย” ผ่านทางบอร์ดเกม ที่ช่วยเปิดมุมมองด้านการเรียนรู้

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

TU Circular Innovation Challenge

โอกาสมาถึงแล้ว! หากคุณคือผู้ที่ต้องการพัฒนาไอเดียเพื่อผลิตนวัตกรรมสู่สังคมไร้ขยะอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลกอย่าง UNDP เชื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท สมัครเลย!