หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน

“Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” โครงการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ใน โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

ประกวดแข่งขัน

ประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับเยาวชน อายุ 15 ถึง 20 ปี ผลงานประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

ประกวดแข่งขัน

ประกวดออกแบบ TRANSIT CENTER DEVELOPMENT

TOTO & ASA ขอเชิญทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ TRANSIT CENTER DEVELOPMENT ภายใต้แนวคิด "Public Space ที่ดีต้องเป็นแบบไหน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

1st Speech Contest 2019 สร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก รุ่นที่ 1

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย