หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Snap & Share Your Design work

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย, ปวช., ปวส., นักศึกษามหาลัยทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจงานทางด้านการออกแบบ ในหัวข้อ “Snap & Share Your Design work” เพื่อชิงทุนการศึกษา 5,000 บาท

จำลองสนามสอบ ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

สอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ออนไลน์)

โครงการสอบออนไลน์รูปแบบใหม่ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่ต้องการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมตัวในการสอบ O-NET และการสอบอื่นๆ ทั้งยังได้ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท

ค่ายวิศวะ ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Triple T Junior Camp ครั้งที่ 20

กลับมาอีกครั้งกับค่าย “Triple T Junior Camp ครั้งที่ 20” ค่ายที่มอบความรู้ สร้างความสนุกให้กับน้องชั้น ม.4-ม.5 สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยครับผมมม

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย World Expo 2020 Dubai

ขอเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ในโครงการ“World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”