หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

GoodNews Corps Volunteer อาสาสมัครต่างประเทศ

ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องออกไปค้นโลกกว้างดูบ้าง ได้เจอผู้คนใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นอาสาสมัครต่างประเทศ ได้แล้ววันนี้

ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

สอนจีนให้ได้จีน // อาสาสันทนาการภาษาจีนกับเด็กปฐมวัย

เปิดรับสมัคร! ***คนรุ่นใหม่ อยากใช้ภาษาจีนทำความดี*** เป็น S t a f f อ า ส า ทำกิจกรรมกับเด็กๆ โรงเรียนเล็กๆ กลางกรุง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

YOUTH BEGIN CAMP 2019

“ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก” มาเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปกับเพื่อนๆ จาก 7 สถาบัน

กิจกรรมอื่นๆ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

Asia Pacific Youth Exchange Thailand August 2019

โครงการ APYE เป็นโครงการระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางสหประชาชาติ