หมวดหมู่ - ประเภทค่าย

ค่ายแนะแนว เปิดบ้าน/นิทรรศการ

TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ตอน “REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน”

งานดี ห้ามพลาด! สำหรับน้องๆ มัธยมที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร หรือชีวิตจะไปต่อทางไหน มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองกับกิจกรรม TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ตอน REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน

ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายวิชาการนักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4

"แบกกระเป๋า เดินขึ้นเขา อนุรักษ์ไพร" ปล่อยตัวตนให้อยู่กับธรรมชาติสักครั้งในชีวิต ปลูกใจอนุรักษ์ แล้วจะเข้าใกล้ผืนดิน เข้าถึงผืนป่า สัมผัสท้องฟ้าด้วยมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม

ค่ายพัฒนาเยาวชน ประกวดแข่งขัน รับสมัครอีก 5 วัน

Thailand Innovation Awards : TIA ครั้งที่ 18

เวทีการประกวดธุรกิจนวัตกรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียหรือผลงานเจ๋งๆ อยากประสบความสำเร็จ ที่จะเปลี่ยนจากเยาวชนช่างคิด…เป็นนักธุรกิจนวัตกรรมผ่านกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR” เพิ่มมุมมองธุรกิจ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

EGAT ENGINEER CAMP ครั้งที่ 4 เรียนรู้การทำงานของ กฟผ. (สำหรับนักศึกษาปี 2-4)

โครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 ที่จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 รับสมัครน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้่นปีที่ 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ **ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์

มาเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านหุ่นยต์ขั้นพื้นฐาน ของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากชุดตัวต่อคุณภาพสูงที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุม รีโมตคอนโทรล