แท็ก - EXP101

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

EXP101 : ค่ายค้นหาตัวตน ผ่านเกมชีวิต

พบกับค่ายค้นหาตัวเอง ที่น้องๆ จะได้ค้นหาความชอบ ความเจ๋งของตัวเอง และแนวทางการเรียนต่อที่เหมาะกับน้อง กิจกรรมทั้งหมดแฝงไปด้วยสาระ ความสนุกและฮาท้องแข็ง โดยไม่มีการนั่งฟังนั่งจดให้น่าเบื่อ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

EXP101 : ค่ายค้นหาตัวเอง ผ่านเกมชีวิต

ช่วง HARD SALE !! ขายกันตรงๆ นี่คือค่ายค้นหาตัวเอง น้องๆ จะได้รู้จักความชอบ ความถนัดของตัวเอง และแนวทางการเรียนต่อที่เหมาะกับน้อง อีกทั้งกิจกรรมทั้งหมดแฝงไปด้วยสาระ ความมันส์และฮาท้องแข็ง ไม่มีการนั่งฟังนั่งจด