แท็ก - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอ ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอ ทำ PCR เพื่อดูลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชและการนำไปใช้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอ ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอ ทำ PCR เพื่อดูลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชและการนำไปใช้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Spectrophotometry – Antioxidants” – สวทช.

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจชีวเคมีเรื่อง Spectrophotometry ได้ทำความรู้จักกับ Free radicals & Antioxidants (สารต้านอนุมูลอิสระ) ผ่านการเรียนรู้ทำแลปแบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “จุลินทรีย์มหัศจรรย์คุมโรคพืช”-สวทช.

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรียนรู้และลงมือทำแลปจริงกับนักวิจัย BIOTEC สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาการเกษตรด้านโรคพืชและการควบคุมโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ สมัครกันมาได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “ATCG : DNA for Beginners”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ต้นและม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอแบบเบื้องต้น โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้นและได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอจริงแบบเดียวกับงานวิจัย มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “แบคทีเรียเรืองแสง”-สวทช. (Genetics)

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆม.ปลายที่สนใจการทำพันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ซึ่งน้องๆได้ลงมือทำจริงให้แบคทีเรียเรืองแสงได้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจการทดสอบคุณสมบัติสารด้วยเทคนิคทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช. อย่างเข้มข้น และทดลองผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “ATCG : DNA for Beginners”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ต้นและม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอแบบเบื้องต้น โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้นและได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอจริงแบบเดียวกับงานวิจัย มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย FabLab Creators ค่ายสำหรับน้องๆ ที่มีใจรักในการประดิษฐ์

ค่าย FabLab Creators โอกาสสุดพิเศษ ในการทำงานร่วมกับนักประดิษฐ์ และวิศวกร กับกิจกรรมการออกแบบโคมไฟที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกจากการออกแบบชิ้นงานด้วยตัวเอง

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมประลองความรู้ เพื่อพิชิตภารกิจ STEM ใน 8 ด่าน

กิจกรรมประลองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินทางผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ของโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิชิตภารกิจ STEM ใน 8 ด่านสุดท้ายในโลกของ Alice in Science Wonderland