แท็ก - PIM CAREER ACADEMY

การโรงแรม/ท่องเที่ยว รับสมัครอีก 5 วัน

PIM YCP381 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ร่วมค้นหาตัวตน!!! ผ่านโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 381 ตอน “อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว…สายอาชีพที่เป็นได้มากกว่าที่คิด”

โลจิสติกส์

PIM YCP391 เปิดมุมมองเส้นทางอาชีพด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

มาร่วมค้นหาตัวตน และทดลองฝึกวางแผนจริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่เส้นทางนักจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งมืออาชีพในอนาคต

วิศวกรรม

PIM YCP39 ค่ายวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี PIM

ค่ายฟรี สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า จำลองห้องเรียนและ Workshop วิศวะ 4 สาขา : 🏎วิศวะยานยนต์ ⚙️วิศวะอุตสาหการ 🦾วิศวะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ👾เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ของ PIM

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

เทรนด์อาชีพสุดล้ำ กับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี PIM

เรียนรู้แนวโน้มความก้าวหน้าในสายงานด้านวิศวะฯ และอัพเดตเทรนด์อาชีพมาแรงในปัจจุบันและอนาคต ผ่าน Workshop และห้องเรียนจำลอง 5 สาขาวิชา Engineering and Technology คณะวิศวะ พีไอเอ็ม

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

The Future of Digital Transformation สานฝันปั้นเด็กสายไอที

สำหรับน้องๆม.ปลาย ที่สนใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ร่วมอัพเดทเทรนด์และเส้นทางอาชีพด้าน IT รวมถึงความต้องการของอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล พร้อมทั้งพื้นฐานการทำ Animation

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ปิดรับสมัครแล้ว

สานฝันสู่เป้าหมาย… สายงานการจัดการและการบริการ

เปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ 4 สาขา การจำลองห้องเรียน / แชร์ประสบการณ์ชีวิตการเรียน การฝึกงาน จากรุ่นพี่ / Exclusive น้องๆ ม.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา รู้ผลภายในงาน