แท็ก - Pingu’s English

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] ค่ายภาษาอังกฤษปิดเทอม YLE Camp เดือน มี.ค. โดย Pingu’s English

Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ในตอน Explore Madagascar

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน South Pole Adventure

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562 ตุลาฮาเฮ… อิงลิชเฮฮา ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษตุลาคม YLE Camp ตอน Roman Empire

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562 ตุลาฮาเฮ… อิงลิชเฮฮา ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน “Amazon Rainforest”

ปิดเทอมพฤษภาคมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน Amazon Rainforest” เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษปิดเทอม YLE Camp #17 โดย Pingu’s English

ปิดเทอมนี้ Pingu's English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมกิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu's English #17" เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย YLE Camp by Pingu’s English

ค่าย YLE Camp by Pingu's English เดือน ต.ค. เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English ครั้งที่ 13 ปิดเทอมตุลา…อิงลิชฟอร์ฟัน

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา

ค่ายภาษาอังกฤษ Pingu’s English ปิดเทอมซัมเมอร์ 2561

ปิดเทอมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน น้องๆจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย