แท็ก - Pingu’s English

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.1-4 ปิดเทอมซัมเมอร์ 67

Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในค่ายภาษาอังกฤษ ตอน Summer Carnival และ ตอน Explore Madagascar

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ป.1-4 ปิดเทอมพฤศจิกายน 66

ปิดเทอมพฤศจิกายนนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในค่ายภาษาอังกฤษ ตอน Pirate Island Adventure

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.1-4 ปิดเทอม ต.ค.-พ.ย. 66

ปิดเทอม ต.ค.-พ.ย. นี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในค่ายภาษาอังกฤษ ตอน Pirate Island Adventure

เสริมภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.1-4 ปิดเทอมซัมเมอร์ 66

น้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในค่ายภาษาอังกฤษตอน The lost treasure และ The secret agent กับ Pingu's English

เสริมภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.1-4 ปิดเทอมตุลาคม 65

ปิดเทอมตุลาคมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในค่ายภาษาอังกฤษ ตอน Amazon Rainforest

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2563

ค่ายภาษาอังกฤษที่น้องๆ ป.1-ป.4 จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] ค่ายภาษาอังกฤษปิดเทอม YLE Camp เดือน มี.ค. โดย Pingu’s English

Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ในตอน Explore Madagascar

เสริมภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน South Pole Adventure

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562 ตุลาฮาเฮ… อิงลิชเฮฮา ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย

เสริมภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษตุลาคม YLE Camp ตอน Roman Empire

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562 ตุลาฮาเฮ… อิงลิชเฮฮา ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย

เสริมภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน “Amazon Rainforest”

ปิดเทอมพฤษภาคมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ YLE Camp ตอน Amazon Rainforest” เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน