แท็ก - Seek Activity

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ รับสมัครอีก 3 วัน

The world of software engineer (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

• ทำความรู้จักกับ Software engineer • Career Path ของ Software Engineer • โอกาสในการทำงานต่างประเทศ • เงินเดือนที่จะได้รับในไทย และ ต่างประเทศ • Software Engineer จะเป็นอาชีพที่ใช่ไหม

วิทยาศาสตร์ รับสมัครอีก 3 วัน

The World of Food Science and Technology (วิทยาศาสตร์อาหาร)

• What’s Food Science and Technology? - ความสำคัญของสาขาในกระบวนการผลิตอาหาร - กว่าจะมาเป็นอาหารให้เรารับประทานต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง “Farm to Fork” • What I learn in food science?

เภสัช รับสมัครอีก 4 วัน

Shadowing ตามรอย อาชีพ “เภสัชกร”

เข้าใจการทำงานของอาชีพเภสัชกร ก่อนตัดสินใจเลือกจะเป็น 💥 สิ่งที่น้องๆจะได้ 1.ทักษะการซักประวัติผู้ป่วย 2.ข้อมูลความรู้โรคพื้นฐานในร้านยา 3.ทักษะการจ่ายยาขั้นพื้นฐานในร้านยา 4.Certificate

สถาปัตย์/ออกแบบ

Open House Architect (เปิดบ้านสถาปัตยกรรม)

- สถาปัตยกรรม คืออะไร? หน้าที่ของสถาปนิก? สายงานสถาปนิกแต่ละแขนง? Skills ที่ต้องมีในสายงานสถาปัตย์ เข้าใจ insight ของการเป็นสถาปนิกและหน้าที่ความรับผิดชอบ - แต่ละวันสถาปนิกทำงานอะไรบ้าง?

วิศวกรรม

Open House Electrical Engineering (เปิดบ้านวิศวะไฟฟ้า)

สรุปเส้นทางการเป็น"การเรียนและทำอาชึพวิศวกรไฟฟ้า" โดยพี่โย ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับวิศวไฟฟ้ากว่า 10 ปี • วิศวกรไฟฟ้า จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง • ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ

วิศวกรรม

Mechanical Engineering (เปิดบ้านวิศวเครื่องกล)

🔶 สรุปเส้นทางการเป็น"การเรียนและทำอาชึพวิศวกรมเครื่องกล" • รู้จักวิศวะเครื่องกล • สาขาและการเรียน รวมทั้งพื้นฐานที่สำคัญของวิศวะเครื่องกล • วิศวะเครื่องกล จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

เปิดบ้านวิศวโยธา Civil Engineer

• ทำความรู้จักกับ วิศวกรรมโยธา • Career Path ของวิศวกรรมโยธา • ความแตกต่างระหว่างวิศกร กับสถาปนิก • ประเภทการทำงานของวิศวกรรมโยธา • ประสบการณ์การทำงาน • ข้อดีและข้อเสียของสายอาชีพนี้

จิตแพทย์/จิตวิทยา

Welcome to Faculty of Psychology (จิตวิทยา)

ทำความรู้จักกับสาขาจิตวิทยา คุณสมบัติพื้นฐานของนักจิตวิทยาในแต่ละสาขา และโอกาสอาชีพในอนาคต รวมถึงลองเรียนทฤษฎีทางจิตวิทยาเบื้องต้น และเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจของนักจิตวิทยาในการทำงาน

สัตวแพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Get to know “What is Veterinary science” เปิดบ้านสัตวแพทย์

•ทำความรู้จักคณะสัตวแพทย์และสาขาภาควิชาต่างๆ ในคณะ •เส้นทางสู่อาชีพต่างๆ ในสาขาสัตวแพทย์ของเรา •ประสบการณ์การทำงานคลีนิคสัตว์เล็กของตัว speaker •คุณสมบัติและ Mind set ที่สำคัญของสัตวแพทย์