แท็ก - Warwick Institute

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 4 วัน

🌟Decode your BUSINESS DNA forum ครั้งที่ 2

เตรียมพบกับ 5 แขกรับเชิญระดับเทพ ตัวแทนจาก 5 คณะอินเตอร์ ที่พร้อมมาเปิดใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆ ได้ตามเช็ค Business DNA ในตัวเองว่าใช่หรือไม่

ค่ายแนะแนว

💡ได้เวลา BAScii อยากรู้เรื่องอะไรขอให้มา

ได้เวลา BAScii อยากรู้เรื่องอะไรขอให้มา All you have to know about Innovation ถึงคิวที่รอคอย กับทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ BAScii คณะสุดเท่สุดล้ำแห่งจุฬาฯ ที่หลายคนมุ่งเป้าอยากเข้าให้ได้

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Decode Your Engineering DNA Forum

👷‍♂️ รู้ไหม Engineer ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ Decode Your Engineering DNA Forum วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ห้องประชุมเกษมสุวรรณกุล ชั้น13 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

🎨 INDA Open House 2019 at Warwick Institute

อยากรู้ไหมว่า ถ้าอยากเข้าสถาปัตย์ฯ อินเตอร์ฯ ต้องทำอย่างไร? 🎨 INDA Open House วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 18.00 น. ห้องออดิทอเรี่ยม สถาบันวอร์ริค ชั้น 12A อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์