หมวดหมู่ - กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนว

CS Camp 12 (online) ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมฐาน และเกม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกันนะ

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายภาษา

LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์ถุงมือป้องกันการดึงสายน้ำเกลือ”

MedCoach Institute ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์ถุงมือป้องกันการดึงสายน้ำเกลือ และสายอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง”เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลทางภาคใต้ วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 9:00-12 น.

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว

เจาะลึก คณิตศาสตร์ประกันภัย 📊 ACTUARY Online by Lighthouse

ค่ายแนะแนวออนไลน์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่จัดเต็ม เจาะลึกสุด นำทีมโดยพี่มาร์ท คณิตศาสตร์ประกันภัย มหิดลฯ คัดเนื้อหามาเน้นๆ รวมกับประสบการณ์จริงที่ผ่านมา เพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ!!

กิจกรรมออนไลน์

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลาย และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุน