ค่ายพัฒนาทักษะ

2019 Korea STEAM Innovation & Entrepreneur Program

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัครน้องๆ ชาย–หญิง ที่ต้องการเรียนรู้แนวทาง STEAM Education และทักษะ Entrepreneur รวมถึงความคิดในการสร้างนวัตกรรม ผ่านรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 สิงหาคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

35 คน

ระดับการศึกษา

ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

62,000 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

จัดโดย

สถาบัน Brain Adventure Camp ร่วมกับ YES! CAMP – Seoul Start up HUB KOREA

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line @ystementrep สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

Brain Adventure Camp ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (YES! CAMP – Seoul Start up HUB KOREA: A Human Centered Innovation Hackathon) ของประเทศเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมให้กับองค์กรนานาชาติมากกว่า 91 องค์กรทั้งในประเทศเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และหลายประเทศในแถปยุโรป ได้จัดทำโครงการ 2019 Korea STEAM Innovation and Entrepreneur Program 🇰🇷🇹🇭 เรียนรู้แนวทาง STEAM Education และทักษะ Entrepreneur รวมถึงความคิดในการสร้างนวัตกรรม ผ่านรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

✔ คุณสมบัติ

 • เปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ และทักษะ Entrepreneur ตลอดจนความคิดในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโลกแห่งอนาคต ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในต่างประเทศ
 • เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า 2.50 ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สนใจในการเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สนใจด้านการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อย

📆 กำหนดจัดกิจกรรม

 • กิจกรรมภายในประเทศวันที่เสาร์ที่ 7 กันยายน และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน)
 • กิจกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562 (รวม 11 วัน)
 • นำทีมโดย วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ครูผู้ชำนาญการโครงการ 2019 Korea STEAM Innovation and Entrepreneur Program, ครูพี่เลี้ยงและทีมงาน ทั้งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้คอยดูแล

✔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ และทักษะทางด้าน Entrepreneur ซึ่งสามารถพัฒนา ต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆได้
 • เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ STEAM Education สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
 • เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง ด้านความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีแรงจูงใจ ความคิดแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ
 • เยาวชนมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
 • เยาวชนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
 • ปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามารถในการสื่อสาร เพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากเพื่อนต่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้ของประเทศเกาหลีใต้ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 • เกิดมิตรภาพระหว่างเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการที่มาจากหลากหลายโรงเรียน ที่จะสามารถติดต่อและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต

🌟Download ใบสมัคร

คลิก >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXV8aZtXfoyCkZkcrkShb7t89RwYk9PXYyM6emLBrvJ-477g/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

📍 Line@ ID: @ystementrep คลิก >>> https://line.me/R/ti/p/%40ystementrep

หรือโทร

 • พิชยาธร (กลิ้ง) 081-622-5335
 • สายฝน (มายด์) 083-249-7661
 • ณัฏฐ์ชัย (ณัฏ) 080-956-5888
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH