ค่ายการบิน ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018

ปิดรับสมัครแล้ว

ความเห็นจากพี่ๆ แคมป์ฮับ

เนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พี่ได้แวะไปที่สถานที่จัดค่าย และสอบถามน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรม น้องได้ให้ความเห็นว่า “งานนี้ดูไม่ใช่ค่าย เหมือนการมาสัมภาษณ์โควตาเรียนต่อมากกว่า ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ค่ายปกติทำกันเลย มีแค่มานั่งฟังอาจารย์และวิทยากรพูด 1 ชั่วโมงกว่าๆ แล้วก็ทดสอบร่างกาย สัมภาษณ์ พอเที่ยงก็ปล่อยกลับ” จึงฝากไว้ให้กับน้องๆ ที่สนใจได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองตัดสินใจก่อนสมัครครับ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ครั้งที่ 7: 6 มกราคม 2561
(ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 7: 29 ธันวาคม 2560

จำนวนที่รับ

40 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 / เพิ่งจบ ม.6 สายวิทย์ – คณิต (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

เว็บไซต์ค่าย Line @lgb5813 สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561
Pre-Aeronaautical Engineering and Commercial Pilot Camp 2018
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
  • ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561
 2. คุณสมบัติอื่นๆ
  • สายตาไม่บอดสี
  • เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

 • 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • 08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม
  • วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
 • 09.30 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง
 • 11.00 น.เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด)
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

Phantip (พี่ช้าง)

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)