หมวดหมู่ - ค่ายการบิน

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

FHT Boost-Up Camp รุ่นที่ 2 ค่ายคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

ค่ายสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบิน การโรงแรม และการบริการ โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝัน Air Hostess รุ่นที่ 4 โดย ONCEs Thailand

เรียนรู้ทักษะ คุณสมบัติ และเข้าใจการทำงานจริงของแอร์โฮสเตสตัวจริงเสียงจริง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบหมดเปลือก !

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

LET FLY CAMP (ค่ายเจาะลึกการบิน รวมพี่ๆ 4 สถาบัน)

ค่าย LET FLY ครั้งที่ 7 ค่ายเจาะลึกด้านการบินกับทีมพี่ๆจาก 4 มหาลัย (เจาะลึก การบิน คาร์โก้ แอร์ฯ วิทยุการบิน ฯลฯ พบกัน 22-23 มิถุนายน 2562 นี้

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 โดยสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11