แนะแนวคณะ/เรียนต่อ แพทย์

ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

8-9 ตุลาคม 2559 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

4 สิงหาคม 2559

จำนวนที่รับ

200 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)

จัดโดย

สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ระเบียบการรับสมัครและข้อกําหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 4
วันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
จัดโดย สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สัมผัสความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร ทั้งด้านการแพทย์และการทหาร
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติงานของแพทย์ทหาร
 • เพื่อแนะแนวทางเตรียมความพร้อม และตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–6) สายวิทย์–คณิต
 • สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วัน–เวลา และสถานที่จัดค่าย

วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นค่ายแบบไม่ค้างคืน จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชวังพญาไท

วิธีการสมัคร

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยจ่าหน้าซองดังนี้
สมัครค่ายตะกายฝันครั้งที่ ๔ 
สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๓๑๗/๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
 • หมดเขตการรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร กรอกข้อมูลและตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ไม่ต้องกรอกรหัสใบสมัคร (สําหรับเจ้าหน้าที่)
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (4 x 5.5 cm) ให้ติดลงบนใบสมัคร ไม่จําเป็นต้องใช้รูปติดบัตร แต่ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงและไม่สวมแว่นตาดํา
 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้ปกครองอ่านและรับทราบ แล้วลงนามยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สมัคร
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องหรือใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจริง
 • หากตอบคําถามในใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบตามข้อกําหนด จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกทุกกรณี

ประกาศผลการรับสมัคร

 • รับสมัครจํานวนจํากัด 200 คน
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชําระ 700 บาท โดยสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะส่งอีเมลตอบรับการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไปให้พร้อมกับรายละเอียดการชําระเงิน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชําระเงินค่าสมัครภายในวัน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตะกายฝันฯ จะได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึก
 • การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
 2. ห้ามออกนอกบริเวณที่กําหนด เว้นแต่จะมีพี่นักเรียนแพทย์ทหารติดตามไปด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากิจกรรมก่อนทุกครั้ง
 3. ห้ามประพฤติตนไม่เหมาะสมเชิงชู้สาว ในระหว่างดําเนินกิจกรรม
 4. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และยุยงให้แตกความสามัคคี
 5. ห้ามพกพาอาวุธ สิ่งมึนเมา และสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดดเด็ดขาด
 6. ห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่น และทําลายสิ่งของที่เป็นสมบัติสาธารณะ
 7. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ทางสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ปกครองรับกลับทันที

หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1087725911300844/1087725911300844/?type=3&business_id=519421244910035]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า