ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 6

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 6 เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.ปลายที่สนใจทางด้านวิศวกรรมเคมีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากห้องเรียน พบปะเพื่อนๆ พี่ๆ และแนะแนวทางศึกษาต่อ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

19 – 21 สิงหาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

21 กรกฎาคม 2560

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต)

ค่าใช้จ่าย

350 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

วิศวกร เป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไป วิศวกรยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย ปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลากหลาย เช่น การเป็นที่รู้จักและยอมรับของมหาวิทยาลัย ความชอบและความถนัดของผู้เลือก สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ค่านิยมลอกเลียนแบบ การตัดสินใจของผู้ปกครอง เป็นต้น นักเรียนเหล่านี้อาจจะมองข้ามความสำคัญของการประกอบวิชาชีพวิศวกรหลังจากการสำเร็จการศึกษาฯ และยังขาดความความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเปิดสอนด้านวิศวกรรมอยู่หลายสาขาด้วยกัน และวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาหนึ่งที่ได้เปิดสอนมานานกว่า 20 ปี วิศวกรรมเคมีเป็นแขนงหนึ่งของศาสตร์ทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงและมีการออกใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเคมีโดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย มีแหล่งงานรองรับจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ปัจจุบัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมี รวมถึงการประกอบอาชีพของวิศวกรเคมีเป็นอย่างไร มีความแตกต่างจากวิทยาศาสตร์เคมีหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองศาสตร์อย่างไร เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วสามารถประกอบวิชาชีพลักษณะใดได้บ้างและได้กว้างขวางเพียงใด มีแนวโน้มหรือทิศทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขาอะไรได้บ้าง และมีงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนควรรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับระเบียบการคัดเลือกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่กำหนดให้นักเรียนต้องเลือกสาขาวิชาตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน รวมทั้งการจัดโครงการนี้ใน 5 ครั้งที่ผ่านก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สมควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรมเคมีอย่างถ่องแท้ และได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเคมี จึงได้จัดโครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (BUU Chem E. Camp 6th) ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและสายงานวิศวกรรมเคมี เกิดการเรียนรู้และทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี การได้เห็นและรับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีจากการได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันของสังคมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ การแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสาขาเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร

 รูปถ่ายหน้าชัดเจน 1 รูป เป็นไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 MB
 หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียน Download => https://goo.gl/P38Rb4

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

Phantip (พี่ช้าง)

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)