บทความ แคมป์รีวิว

รีวิวค่าย HealthCamp ครั้งที่ 14 ตะลุยแดนมหัศจรรย์ รู้จักกับสาธารณสุขฯ มหิดล [EP.71]

สิ่งที่น้องๆ จะได้รู้จากรีวิวนี้ 

  • สาธารณสุขฯ มหิดล เรียนเกี่ยวกับอะไร มีภาควิชาไหนน่าสนใจ
  • คำตอบว่าจบไปเป็นหมออนามัยได้อย่างเดียวจริงเหรอ
  • สัมผัสบรรยากาศภายในค่าย พร้อมพูดคุยกับรุ่นพี่ และเพื่อนๆ

สวัสดีค่าา แคมป์รีวิว อีพีนี้พี่เหมี่ยวจะพาน้องๆ มาตะลุยดินแดนมหัศจรรย์กันที่ “ค่ายยุวชนสาธารณสุข หรือ HealthCamp ครั้งที่ 14” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอบอกเลยว่าโดยเฉพาะน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ คือห้ามพลาด! แต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับคณะสาธารณสุขฯ กันก่อนดีกว่า

ทำความรู้จักกับ.. คณะสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน เน้นไปที่การให้บริการ และให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข การป้องกันการเกิดโรค การจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
แบ่งเป็น 5 สาขาวิชาเอก 

  • สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
  • สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร จะเรียนเกี่ยวกับโภชนาการ โภชนบำบัด และการจัดการอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี
  • สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จะต้องเรียนทั้งสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการบริหารงานสาธารณสุข เพื่อนำมาประยุกต์และใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
  • สาขาอนามัยชุมชน จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ จัดระบบเฝ้าระวังปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ พัฒนาระบบบริการอนามัยชุมชน
  • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความปลอดภัยของอาหาร ตรวจวัดคุณภาพ ควบคุม และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐาน

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
จะเรียนการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ตามข้อกฎหมาย

ทำอาชีพอะไรได้บ้าง

จะเห็นได้ว่าการเรียนในคณะสาธารณสุขฯ นี้ครอบคลุมการดำรงชีวิตของมนุษย์เกือบทุกด้าน ดังนั้นการทำงานก็จะหลากหลาย สามารถทำได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน แต่จะเฉพาะเจาะจงไปตามความสามารถของแต่ละสาขาที่เลือกเรียน เช่น นักสาธารณสุข(หมอนามัย) นักวิชาการในด้านต่างๆ นักกำหนดอาหาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ ฯลฯ

ทำความรู้จักกับค่าย HealthCamp

ค่าย HealthCamp เป็นค่ายแนะแนว การศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันจัดตั้งมาเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยจะเปิดรับน้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์จากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ และอยากทำความรู้จักกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่ามีการเรียนการสอนยังไง รวมถึงยังได้ทดลองใช้ชีวิตเป็นนักศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุข เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่พี่ๆ นักศึกษา และอาจารย์ในคณะจัดเตรียมไว้ให้ โดยกิจกรรมในแต่ละปีจะไม่ซ้ำกัน จะเปลี่ยนไปทุกปีตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

HealthCamp ครั้งที่ 14 ตอน ดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรค

สำหรับในปีนี้ ค่าย Health Camp มาในธีม Alice in Wonderland ซึ่งต้องการให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์เหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ โดยต้อง “รู้เท่าทันโรค” เพราะคณะสาธารณะสุขคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค เราจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทัน เพื่อหาวิธีป้องกันและการจัดกับสาเหตุของการเกิดโรค

โดยกิมมิคเล็กๆ น่ารัก ของธีมค่ายในปีนี้ ซึ่งมาในธีม Alice in wonderland ทำให้มีการแบ่งกลุ่มน้องๆ ออกเป็น 10 กลุ่ม ตามคาแรคเตอร์ในเรื่อง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 

วันที่ 1

Ice breaking สลายพฤติกรรมทำความรู้จัก “เพื่อนค่าย”

แรกเข้าดินแดนมหัศจรรย์จะจัดขึ้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรม Ice breaking ที่จะสร้างความสนุกสนาน ให้ความเป็นกันเอง และทำให้น้องๆ ได้รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อพร้อมตะลุยในดินแดนแห่งนี้

“It’s me PHMU” คณะนี้เรียนอะไร

หลังจากนั้นเมื่อมีสหายที่พร้อมจะตะลุยไปด้วยกันแล้ว น้องๆ ก็จะได้มาทำความรู้จัก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล ให้มากขึ้น ด้วย กิจกรรม “It’s me PHMU” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เข้าสู่ฐานของแต่ละสาขาวิชา เพื่อทำความรู้จักว่าแต่ละสาขาวิชานั้นเรียนอะไร มีจุดเด่นอย่างไร และจบไปประกอบอาชีพใดได้บ้าง

Buzz Group ทบทวนความเข้าใจปิดท้ายวัน

ตลุยดินแดนที่วิทยาเขตพญาไทมาทั้งวัน ได้เวลาแล้วที่จะออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยกิจกรรมตอนกลางคืนปิดท้ายวันจะเป็นการ Buzz Group เพื่อสรุปเกี่ยวกับฐานทั้งหมดที่น้องๆ ได้เข้าไปเมื่อตอนกลางวัน เป็นการทบทวนความเข้าใจของน้องๆ นั่นเอง

วันที่ 2

Bike rally in Wonderland ปั่นจั๊กก้าสัมผัส “มหิดล”

พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นน้องๆ ก็จะได้ตื่นมาปั่น “จั๊กก้า” (คำศัพท์ที่หมาวิทยาลัยมหิดลใช้เรียก “จักรยาน”) สัมผัสมหาวิทยาลัยมหิดลกันแบบใกล้ชิด โดยจะต้องจับคู่กับเพื่อนค่าย แล้วช่วยกันปั่นไปตามสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อทำภารกิจที่พี่ๆ ได้จัดเตรียมไว้

“เรียน รู้ โรคร้าย”

หลังจากปั่นจั๊กก้าเสร็จแล้วน้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุขในการป้องกันโรค

Walk Rally สวมบทบาทเป็นนักสาธารณสุข

และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมน้องๆ จะได้เริ่มกิจกรรม “Walk Rally” ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการทำภารกิจในแต่ละฐาน พี่ๆ กระซิบบอกมาว่า กิจกรรมนี้นอกจากน้องๆ จะได้ลองสวมบทบาทเป็นนักสาธารณสุขแล้ว น้องๆ ยังจะได้ความสนุกและความเลอะเทอะกลับไปอีกด้วย (หัวเราะ)

วันที่ 3

ถ่ายรูปเก็บความทรงจำที่ “ลานพระราชบิดา”

วันสุดท้ายน้องๆ จะได้ไปถ่ายรูปรวมกันที่ลานพระราชบิดา กลุ่มไหนจะงัดท่าเด็ดกว่ากันนะ แล้วเมื่อถ่ายรูปเสร็จ ก็จะเป็นการทำกิจกรรมสันทนาการเล็กๆ น้อยๆ ด้วยบรรยากาศชิวๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกของค่ายนี้กัน

แนะแนวปิดท้าย แล้วต่อด้วยสันทนาการ

กิจกรรมสุดท้ายก็คือการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อโดยอาจารย์ประจำคณะ ที่น้องๆ จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงและตรงจุดแน่อน

หลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสันทนาการรรร~ โดยพี่ๆ บอกว่าขอรับรองว่าน้องๆ ทุกคนจะต้องรักการสันทนาการที่รุ่นพี่ในคณะนี้มอบให้อย่างแน่นอน หลังจากนั้นจะเป็นการแจกของรางวัลให้กับน้องค่าย รับรองว่าสิ่งที่น้องจะได้รับกลับไปจะต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอน

คุยกับพี่จุ่ง “ประธานค่าย”

แนะนำตัวให้น้องๆ รู้จักหน่อยค่า

สวัสดีครับ พี่ชื่อปฐมพล ล่อกิจ หรือจะเรียกสั้นๆ ว่าพี่จุ่งก็ได้ครับ ตอนนี้พี่เรียนอยู่ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมครับ

เล่าเหตุการณ์ในค่ายที่ประทับใจให้ฟังหน่อย

ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นคืนแรกที่ให้น้องๆ Buzz Group นำเสนองานกัน ซึ่งน้องๆ แต่ละกลุ่มก็ตั้งใจทำเป็นอย่างมาก ถึงเวลานำเสนอน้องๆ ทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่ ถึงจะยังมีเขินอายอยู่บ้าง (หัวเราะ) แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าน้องทุกคนให้ใจกับพวกเรามากจริงๆ

มีกิจกรรมไหนที่อยากแนะนำเป็นพิเศษไหม

กิจกรรมเข้าฐานภาควิชาครับ (“It’s me PHMU”) ในแต่ละฐานก็จะมีความรู้และความสนุกที่แตกต่างกันออกไป พูดได้เลยว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้เนี่ย มุมมองที่มีต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ของน้องๆ จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

และอีกกิจกรรมนึงที่พี่ชอบมากๆ เลยคือกิจกรรม Bike Rally กิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆ ได้ใกล้ชิดกับคำว่ามหิดลมากยิ่งขึ้น และจะทำให้น้องๆ เห็นถึงความสวยงามของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พี่รับรองเลยว่าน้องๆ จะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

“ค่าย” สำคัญยังไง

ในมุมมองของพี่ พี่คิดว่าค่ายเป็นเหมือนตัวช่วยนึงในการทำให้น้องๆ ในช่วงม.ปลาย ได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้ามหาวิทยาลัย และอีกหนึ่งอย่างที่น้องจะได้รับกลับไปคือทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นครับ ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นไปอีกได้

คุยกันต่อกับพี่อ้อม “ประธานกลุ่ม dormouse”

แนะนำตัวให้น้องๆ รู้จักหน่อยค่า

สวัสดีค่าา ชื่ออารยา เอี่ยมสอาด พี่อ้อมนะคะ ตอนนี้อยู่ปี 2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะ

ประธานกลุ่ม dormouse ทำอะไรบ้าง

หน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในกลุ่ม รับงานจากพี่ประธานค่ายมาแจกแจงให้กับเพื่อนๆ คอยดูแลเพื่อให้กลุ่มราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ

กิจกรรมที่อยากแนะนำกับน้องๆ มากที่สุด

ยากมากเลยค่ะ เพราะมันดีทุกกิจกรรมเลย (หัวเราะ) งั้นขอเลือกเป็นกิจกรรมเข้าฐานภาคในวันแรกแล้วกันค่ะ เพราะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักทั้ง 6 ภาคของคณะเรามากขึ้น รวมทั้งได้เห็นห้องแลปต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนจริงๆ exclusive มากๆ เพราะเราเองก็พึ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน

กิจกรรม “It’s me PHMU” เข้าฐานภาควิชานี่แหละคือทีเด็ดของค่าย

ความประทับใจในค่ายที่อยากเล่า

ประทับใจในความน่ารักของน้องๆ ค่ะ เวลาเห็นน้องๆ ยิ้ม น้องๆ หัวเราะ เราก็มีความสุข เวลาเห็นน้องๆ สนุก เราก็สนุกไปด้วย เหมือนลืมความรู้สึกเหนื่อยที่เมื่อคืนนอนตี 2 ไปเลยย

เรื่องฮาๆ ที่อยากเม้าท์น้องค่าย

คืออ้อมปรับกล้องไม่เป็นค่ะ เลยเอาไปให้พี่เนียน (พี่ที่ทำเนียนรวมกลุ่มกับน้องๆ เพื่อความใกล้ชิด) ช่วยปรับให้ แต่น้องก็ไม่สงสัยเลย (หัวเราะ) ต้องบอกเลยว่าเนียนมากจริงๆ ตอนเฉลยน้องๆ ร้องไห้กันด้วยค่ะ มันทำให้รู้สึกว่าพวกเขาสนิทกันมากจริงๆ

“ค่าย” สำคัญยังไง

ค่ายทำให้น้องๆ ได้รู้จักคณะของเรามากขึ้นค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจบไปทำงานเป็นนักสาธารณสุขอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วคณะของเราสามารถทำงานได้กว้างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโภชนา นักกำหนดอาหาร หรือทางด้านอุตสาหกรรม

คุยกับน้องบอลและน้องบูม

แนะนำตัวให้เพื่อนๆ ชาวแคมป์ฮับ รู้จักหน่อยจ้าา

น้องบอล : สวัสดีครับ ผมชื่อบอลครับ อยู่ ม.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลกครับ

น้องบูม : สวัสดีค่ะ หนูชื่อศุภสุตา พรหมเปลว ชื่อเล่นบูม ม.6  เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ

รู้จักค่าย HealthCamp ได้ยังไง แล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาสมัครค่ายนี้

น้องบอล : เพื่อนผมแนะนำมาครับ เลยสมัครเพราะคิดว่าค่ายนี้ต้องสนุกและธีมค่ายก็น่ารักดี

น้องบูม : รู้จักจาก CampHUB นี่แหละค่ะ หนูสนใจค่ายที่เกี่ยวข้องกับสายสุขภาพโดยเฉพาะ พอเห็นค่ายนี้เด้งขึ้นมาหนูก็สงสัยว่าค่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไง ด้วยความอยากรู้บวกกับเวลาที่จัดค่ายตรงกับช่วงเวลาที่หนูว่างพอดีด้วย 

น้องๆ ชอบกิจกรรมไหนในค่ายบ้าง 

น้องบอล : กิจกรรมแรกที่ผมชอบคือการตื่นมาปั่นจั๊กก้ารอบมหาวิทยาลัยประมาณตี 5 แม้ว่าผมจะขี้เกียจตื่นมากๆ แต่พอได้เห็นวิวรอบๆ มหาวิทยาลัยก็หายง่วงไปเลยครับ กิจกรรมต่อมาที่ผมชอบคือการแสดงละครให้พวกพี่ๆ ดูตอนแรกผมคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้เพราะผมขี้อายมาก แต่สุดท้ายเพื่อกลุ่มก็เลยกล้าทำครับ

น้องบูม : หนูชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ ตั้งแต่กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฐานให้ความรู้ของคณะและสาขาต่างๆ เกม แม้แต่เพลงที่สอนน้องๆ ให้ร้องและเต้นตามก็ยังสนุกสนานมากๆ เลยค่ะ

บรรยากาศในค่าย เพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง

น้องบอล : ปกติผมเป็นคนนิ่งๆ และกลัวว่าเพื่อนๆ จะไม่กล้าเข้ามาคุยด้วย แต่ไม่เลยครับเพราะพี่ๆ และเพื่อนๆ ในค่ายเฟรนลี่กับผมมากได้ทำกิจกรรมสนุกๆ ที่พี่ๆ จัดให้ด้วยกัน บอกได้เลยว่าทั้งพี่ๆ และเพื่อนๆ ในค่ายเป็นกันเองมากมีเรื่องพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน

น้องบูม : เพื่อนทุกคนในค่ายน่ารักมากเลยค่ะ ช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่พี่ๆ จัดขึ้นมาอย่างเต็มที่ ไปไหนมาไหนในค่ายด้วยกันตลอด มีปัญหาอะไรก็คอยช่วยกันเสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน 

ความแตกต่างระหว่างก่อนเข้าค่ายกับหลังเข้าค่าย

น้องบอล : ก่อนเข้าค่ายผมกังวัลมากเพราะไปค่ายคนเดียวกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนและไม่สนุก แต่หลังจากเข้าค่ายได้เจอพี่ๆ และเพื่อนๆ ด้วยกันได้ทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกันและผมก็ได้ทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยได้ทำ 

น้องบูม : ก่อนเข้าค่ายหนูกังวลมากว่าจะไม่สนุกสนาน กลัวกิจกกรมต่างๆ ที่พี่เค้าจัดจะไม่สนุก แต่หลังเข้าค่ายหนูมีความสุขและสนุกมากๆ ทั้งกิจกรรมต่างที่พี่ๆ จัดเตรียมอย่างดี การดูแลต้อนรับน้องๆ หรือแม้แต่การพูดคุยต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม มันทำให้หนูไม่รู้สึกกลัวและพร้อมที่จะทำกิจกกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

พอเข้าค่ายแล้วอยากจะเรียนคณะนี้เลยหรือเปล่า

น้องบอล : ครับค่ายนี้ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับคณะอะไรถือว่าเป็นตัวเลือกของผมในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยครับ

น้องบูม : หนูรู้สึกอยากเข้าคณะนี้เพิ่มมากขึ้นจากที่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าคณะนี้เค้าเรียนอะไรกัน จบไปจะมีอาชีพที่ดีและมั่นคงเหรอ แต่พอได้รู้จักอย่างเต็มที่แล้ว มันทำให้หนูมีเป้าหมายที่อยากจะเข้า และเลือกในสาขาที่ตัวเองชอบในคณะนี้มากยิ่งขึ้นและไม่ต้องกลัวว่าจบไปแล้วจะไม่มีงานทำ พี่ๆและอาจารย์ในคณะบอกไว้ว่านักศึกษาที่จบจากที่นี้มีงานทำ 100% แน่นอน

นักศึกษาที่จบจากที่นี้มีงานทำ 100% แน่นอน

ความประทับใจสุดๆ ที่มีกับค่ายนี้

น้องบอล : อย่างที่บอกเลยครับว่าพี่ค่ายนี้เทคแคร์น้องๆ ดีมากครับยกตัวอย่างน้ำแดงที่พี่เติมให้ตลอดคือพอแล้ว แต่พี่ยังเติมให้ดื่มเรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้น้องหิวน้ำเลยขนมก็เช่นกันครับ

น้องบูม : ความประทับใจสำหรับหนูก็คงเป็นมิตรภาพที่เกิดจากค่ายนี้ในระยะที่สั้นมากๆ เพราะทุกคนในค่ายต่างก็มาจากคนละที่ต้องทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนค่ำ และนอนค้างแรมด้วยกันตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งมันทำให้ทุกคนนั้นเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในค่ายไปด้วยกัน และถึงแม้ว่าค่ายจะจบลงไปแล้ว พวกเราทุกคนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็ยังติดต่อหากันอยู่เสมอ

แม้ว่าค่ายจะจบลงไปแล้ว แต่พวกเราก็ยังติดต่อหากันอยู่เสมอ

สุดท้ายแล้วให้น้อง ชวนเพื่อนๆ มาเข้าค่ายครั้งหน้าหน่อย

น้องบอล : เป็นค่ายที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกในค่ายมีกิจกรรมเด็ดเยอะมากอยากรู้ต้องมาพูดขนาดนี้แล้วคงต้องมาค่ายนี้แล้วนะครับสนุกมากจริงๆ ยืนยันโดย Carterpilar (สีเขียวHealthCamp14)

น้องบูม : สำหรับใครที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรืออยากรู้ว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหิดลเป็นอย่างไร ลองมา HealthCamp แล้วจะรู้ว่าคณะนี้ดีกว่าที่ทุกคนคิดไว้แน่นอน ความรู้แน่น ความสนุกเต็มเปี่ยมสุดๆ มิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นมากมาย จนไม่อยากให้จบลงเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างกับดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ ที่มีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน แถมยังอบอุ่น แล้วพี่ๆ ยังกระซิบมาว่าค่าย HealthCamp ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า บอกเลยว่าาแคมป์ฮับไม่พลาดมาอัปเดตแน่นอน  รอติดตามกันได้เลยจ้าา ส่วนวันนี้พี่เหมี่ยวขอตัวลาแคมป์รีวิวครั้งหน้าเจอกันจ้าา บัยบายย~

ติดตามค่าย HealthCamp

เขียนโดย : พี่เหมี่ยว แคมป์ฮับ
ขอขอบคุณรูปภาพ : ค่าย HealthCamp

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

MaKeaSanG (พี่เหมี่ยว)

ADVERTISING | ICT | SU |^^|