ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 6 (โดมกาวน์ 6)

ปิดรับสมัครแล้ว

พบกับการกลับมาอีกครั้ง!! สำหรับ “ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 6” ในคอนเซปสุดยิ่งใหญ่ ของผู้กล้าในการสำรวจดวงดาวดวงใหม่ ที่มีชื่อว่า “Asteroid Health Sciences: AHS” คุณพร้อมแล้วหรือยัง..

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

10-12 สิงหาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

29 มิถุนายน 5 กรกฎาคม 2562

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

1) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

จัดโดย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

!!! เปิดรับสมัครแล้ว!!!

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจสมัคร ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 6 “Asteroid Health Sciences :AHS” สามารถสมัครได้แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

รับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์และชาระเงินสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
วันที่จัดกิจกรรมวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม

 1. คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 2. คณะสหเวชศาสตร์ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รูปแบบกิจกรรม

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แนะแนวและสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่จัดขึ้นโดยภาควิชา เทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบาบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิค โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาควิชา/สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกแผนการเรียน
 2. มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล (เฉพาะหน้าที่ 5 ถึง 12) และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตาแฟชั่น เห็นใบหน้า
  ชัดเจน ขนาด 1-1½ นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท ผ่านบัญชีสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 6
  เลขที่บัญชี : 475-3-31599-1(ธนาคารกรุงไทย) แล้วยืนยันการโอนได้ที่ line ID : @094tvgmj (มี@ด้วย) พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอน
  ในหน้าที่10
 3. แนบซองจดหมายขนาด 6.4 X 9 นิ้ว (ซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ 10 บาทพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง
  จำนวน 1 ซอง (ใช้สำหรับส่งของที่ระลึก)
**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยลายมือที่บรรจงอ่านง่าย ทั้งนี้หากพบว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้ในเอกสารการสมัคร โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สวมกาวน์ก้าวสู่โดม” และ แอคเคาท์ทวิตเตอร์ @domegowntu

อย่าลืม !! อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบนะคะ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้กล้าในการสำรวจดาวดวงใหม่นี้!!!

#Domegown #Domegown6th #Asteroid Health Sciences: AHS #dek63 #dek64 #dek65

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH