ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รอบที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2561
(ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

5 ตุลาคม 2561

จำนวนที่รับ

รอบที่ 1 – 30 คน
รอบที่ 2 – 80 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จัดโดย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line iHZREGjKmH สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร

“โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”

โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ต.ค. 2561 ทาง www.ee.eng.su.ac.th

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทาง www.ee.eng.su.ac.th

กิจกรรมเข้าค่าย : วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 (รับ 30 คน)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 (รับ 80 คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 (สายวิทย์ – คณิต) และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 ( 4 เทอม ) ไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย : ฟรี!

สถานที่จัดค่าย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

** สามารถสมัครได้ที่ : http://bit.ly/Applicationform2

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH