ค่ายภาษา ค่ายสาขาอื่นๆ

English in Forest ครั้งที่ 1

ปิดรับสมัครแล้ว

ถ้าน้องกำลังเรียนอยู่ ม.4-5 และรู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่ไม่กล้านำมาใช้จริงสักที ค่ายนี้มีทางออก! มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ามกลางธรรมชาติและทำกิจกรรมกลุ่มสุดท้าทายกันเถอะ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23 – 24 มิถุนายน 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 มิถุนายน 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

20 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 – ม.5 (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

2,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

บ้านร้อยป่า ที่อยู่ 20/6 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองสี่ตะวันตก20 ตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จัดโดย

พี่แพร จิรญา ทิพยอำนาจ (ศิษย์เก่า AFS รุ่นที่ 52)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

Line pairyjirayaka สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

น้องๆ เคยสงสัยมั้ยว่า…

เราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายสิบปี แต่ทำไมยังใช้ในชีวิตจริงไม่ได้สักที พี่แพรก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานี้ แต่หลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศนอร์เวย์ เป็นเวลาหนึ่งปี ก็สามารถใช้ภาษานอร์วีเจียนได้อย่างคล่องแคล่ว จากประสบการณ์นี้ทำให้พี่เชื่อมั่นว่าน้องๆ ทุกคนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ หากน้องๆ มีโอกาสใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน พี่จึงตั้งใจจัด ค่าย English in Forest ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อถ่ายทอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

ในค่าย English in Forest พี่จะเน้นเรื่องกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรม Guess Me กิจกรรม Mysterious Forest กิจกรรม English is around us เป็นต้น เพื่อให้น้องๆ เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติของบ้านร้อยป่า

กิจกรรม Ice Breaking
น้องๆ ทุกคนทำความรู้จักกันตามคำถามที่พี่แพรเตรียมไว้ให้
กิจกรรม My Group, My Love
น้องๆ เข้ากลุ่มที่พี่แพรจัดไว้ คิดชื่อกลุ่ม ท่าประจำกลุ่ม และนำเสนอเพื่อนๆ
กิจกรรม Guess Me!
เล่นกิจกรรมทีละกลุ่ม โดยให้น้องคนหนึ่งถือคำศัพท์หันไปให้เพื่อนๆ ในกลุ่มบอกใบ้ว่าคำที่ถืออยู่
นั้นคือคำว่าอะไร
กิจกรรม Right or Wrong?
น้องๆ แต่ละกลุ่ม เลือกตอบคำถามตามคะแนนที่ต้องการได้ หากกลุ่มนั้นตอบไม่ได้ กลุ่มอื่น
สามารถขอตอบแทนได้ หากตอบถูกได้คะแนน หากตอบผิดติดลบ
กิจกรรม Vocab Challenge
น้องๆ แต่ละกลุ่มคิดคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่จับฉลากได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ กลุ่มไหนได้คำศัพท์
ที่ไม่ซ้ำกันมากที่สุด ได้คะแนนสะสมประจำกลุ่มไป
กิจกรรม Mysterious Forest
น้องๆ แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามจุดต่างๆ ในบริเวณบ้านร้อยป่า
กิจกรรม Role Play
น้องๆ ในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดบทแสดงบทบาทสมมติตามหัวข้อที่จับฉลากได้ และนำเสนอให้
เพื่อนๆ โหวตว่ากลุ่มไหนน่าประทับใจที่สุด
กิจกรรม What did you say?
น้องๆ แต่ละกลุ่มยืนต่อกันเป็นแถว ให้น้องคนท้ายแถวกระซิบบอกคนข้างหน้าว่าได้ยินประโยค
ภาษาอังกฤษอะไรมา กลุ่มไหนได้คำตอบสุดท้ายใกล้เคียงหรือถูกต้องมากที่สุดจะได้คะแนนสะสมไป
กิจกรรม Consultant
น้องๆ จับคู่คุยกับเพื่อนๆ ว่าอยากทำงานอะไร ด้านไหนในอนาคต และให้คำแนะนำกันเป็นภาษา
อังกฤษ
กิจกรรม Robot
น้องๆ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์มาทำหน้าที่ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ เพื่อหยิบสิ่งของที่กำหนดให้ กลุ่มใดสามารถ
หยิบได้ก่อนจะได้คะแนนสะสมไป
กิจกรรม English is around us
น้องๆ แต่ละกลุ่มใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากบริเวณบ้านร้อยป่า มาทำเป็นผลงานศิลปะประจำ
กลุ่ม และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย English in Forest ครั้งที่ 1  คลิก!

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

itarataa (พี่ต้อง)

suksanari l 2bkmutt l jwcth
school of information technology, kmutt