ค่ายนิเทศ ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่าย “เล่า (ให้ได้) เรื่อง” โดยสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

ปิดรับสมัครแล้ว

อยากรู้ อยากลอง อยากทำหนัง มาเป็นเด็ก Generation โจ๊ะ เด็กโจ๊ะๆ ที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีไปกับเราในค่าย “เล่า (ให้ได้) เรื่อง” (มือถือ) เครื่องเดียวก็ทำได้

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

1-6 เมษายน 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 มีนาคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

30 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2561)

ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 23/2 หมู่ 7 ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จัดโดย

สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line natchalai.p สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผล ทางด้านบวกและด้านลบ สำหรับในด้านบวก ความเจริญดังกล่าวทำให้เยาวชนสามารถเพิ่มโลก ทัศน์การเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญา และความถนัดได้อย่างก้าวกระโดด ในทางตรงข้าม หากเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ เลือกรับสื่อ และใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยขาดวินิจฉัย วิจารณญานในการใช้สื่อ อาจเกิดผลกระทบที่ ไม่พึงประสงค์อันอาจประเมินค่าได้ทั้งในด้านต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และต่อสังคมประเทศชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมเข้าสู่โลกยุค 4.0 อย่างเต็มที่สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนจึงจัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีวิจารณญาณในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถเป็นผู้นำในการทำสื่อวิดีโอ สามารถแบ่งปันให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวอันดีงามผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เกิดเป็นกระแสความดีบนโลกโซเชียลต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนมีวิจารณญาณในการรับสารผ่านทาง social media
  2. เพื่อให้เยาวชนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่าน Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้เยาวชนสามารถเป็นนักสื่อสารในทางสร้างสรรค์ ผ่านทาง social media ได้

เป้าหมาย

เยาวชนสามารถผลิตวิดีโอในทางสร้างสรรค์ได้

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH