ค่ายคอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญชวนน้องๆ สายวิทย์เข้าร่วมกิจกรรม ICT JUNIOR CAMP # 11 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการด้าน ICT เบื้องต้น อาทิเช่น Network, Database, Multimedia และ Mobile Programming

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

18-22 มีนาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

23 ธันวาคม 2561

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

จัดโดย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!/สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ หรือ โครงการ ICT JUNIOR CAMP # 11 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 (รวมระยะเวลา 5 วัน) เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ภายใต้กรอบแนวคิด Innovative Tech for Special Needs เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน ICT

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการด้าน ICT เบื้องต้น อาทิเช่น Network, Database, Multimedia และ Mobile Programming จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH