เปิดบ้าน/นิทรรศการ

KU OPEN HOUSE 2018 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญน้องๆ มาเข้าร่วมงาน “KU Open House 2018 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ที่จะพาน้องๆ ไปค้นหาเส้นทางสู่ฝันในอนาคต แนะแนวคณะ และสาขาอาชีพ สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

11 – 12 มกราคม 2561 (ไม่ค้างคืน)

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนหน้างาน

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

งานนี้เหมาะกับใคร?

น้องๆ ม.ปลาย และปวช.

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดโดย

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (KU Open House) และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวิทยาเขตบางเขน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เตรียมพบกับกิจกรรมแนะแนวการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชาและแนะนำสาขาอาชีพ อีกทั้งยังพาน้องๆ ไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจากงาน KU Open House 2016 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

กำหนดการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

 • เวลา 08.00 – 08.30 น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีก่อนพิธีเปิด
 • เวลา 08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน
  – กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานดำเนินงาน
  โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (และเรียนเชิญผู้แทนสถาบันอุดมศึกษารับมอบของที่ระลึกบนเวที)
 • เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่องระบบการคัดเลือกรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบใหม่
  TCAS โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • เวลา 10.30 – 11.00 น. กิจกรรมการแสดงจากวิทยาเขต และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เวลา 11.00 – 15.00 น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. การบรรยาย เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เวลา 11.00 – 15.00 น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

*** การจัดกิจกรรม Open House มีตลอดทั้ง 2 วัน รายละเอียดสามารถดูได้จากสูจิบัตรของการจัดงาน***

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

Dhanamon (พี่มน)