ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
โดยสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้จากค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย)

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รุ่นที่ 1 : 5 และ 19 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 : 26 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2560
รุ่นที่ 3 : 9 และ 16 กันยายน 2560
(ไม่ค้างคืน)

ช่วงรับสมัคร

รุ่นที่ 1 : 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 : 4 – 23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 3 : 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560
(หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

รุ่นละ 15 คน (รวม 3 รุ่น 45 คน)

ระดับการศึกษา

ม.6 หรือเพิ่งจบ ม.6 (ไม่รับสายอาชีวะ)
กำลังเรียน ม.6 GPA รวม 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

เว็บไซต์ค่าย Line @MESU โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

น้องๆ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ห้ามพลาด!!!

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.6 หรือ ที่น้องๆ ที่จบชั้น ม.6 แล้ว เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาธุรกิจวิศวกรรมครั้งที่ 2 เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่พร้อมเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาฟิสิกส์ สำหรับสายวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะคณิตศาสตร์และเทอร์โมฟลูอิดส์ สำหรับสายธุรกิจวิศวกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงตามห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีพี่ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ซึ่งน้องสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย) ได้อีกด้วย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

FusePlus (พี่ฟิวส์)

พี่ชื่อฟิวส์ อยู่วิศวเคมี บางมด ปี 3 ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะเออวววว์