หมวดหมู่ - เทคนิคการแพทย์/สหเวช

ค่าย/กิจกรรมสาขาเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด จุลชีววิทยา โภชนาการ รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Medtech Camp ฉัน (จะ) เป็นนักเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 2

เจอแน่ !! "หมอแล็บ" บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก ตั้งแต่เรื่องการเรียนยันการทำงานพร้อมกับเคล็ดลับมากมายที่คนไม่มาค่ายไม่มีทางรู้ Workshop จุกๆ ทักษะเน้นๆ ฐานกิจกรรมแน่นๆ เริ่มเลย!!

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดบ้านวิชาการ สู่วิชาชีพกายภาพบำบัด

✳ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ✳ การจัดการความเครียดเมื่อเรียนต่อ ✳ ถาม-ตอบ กับรุ่นพี่ ปี1 – ปี 4 การเรียน การสอบ การขึ้นฝึกปฎิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานกายภาพบำบัดทางเด็ก

อยากให้น้องๆมารู้จักวิชาชีพกายภาพบำบัดให้มากขึ้น ว่ามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างไรบ้าง และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่สนใจเรียนสาขากายภาพบำบัด หรือทางการแพทย์สาขาอื่นๆต่อไป

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Let’s talk Physiotherapist ชวนพี่คุย “นักกายภาพบำบัด”

ชวนพี่คุยกลับมาอีกครั้งกับ "พี่นักกายภาพบำบัด" พร้อมมาตอบคำถามที่น้องๆสงสัยและอบรมในหัวข้อ เทคโนโลยีซินโดรมโรคยอดฮิต การแก้ไขแบบฉบับนักกายภาพบำบัด จะได้รู้ทั้งการตรวจประเมินและการดูแลตนเอง

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Physic med tech camp ค่ายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

มา1 ค่ายได้ทั้งเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ::: เปิดโครงการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฎิบัติ แนะแนว เวิร์คชอป แบบจัดเต็ม พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Specialty Open House AHS BUU

ค่าย Day camp โดยคณาจารย์และพี่นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร แพทย์แผนไทยประยุกต์ และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันละ 2 สาขา

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายรวมมิตรสายแพทย์+กิจกรรมจิตอาสา 2 วัน 1 คืน เกียรติบัตร 4 ใบ

มาแล้ว!! ค่ายรวมมิตรสายแพทย์ "แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน" ค่ายWorkShop ลงมือทำจริง+ติวเข้ม+กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม 2วัน 1คืน พร้อมรับเกียรติบัตร 4 ใบ

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

International MedTech Camp

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “International MedTech Camp” ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Medtech camp ค่ายนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 พร้อม Workshop

ตะลุยห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาล แนะแนวการเรียนต่อ เส้นทางสู่นักเทคนิคการแพทย์ Workshop ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จากประสบการณ์ตรงกับนักเทคนิคการแพทย์ พร้อมรับเกียรติบัตรออกโดยรพ.

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

GTC: Integrating Technology with Medical Techniques

เชิญชวนน้องๆ สายแพทย์ มาเข้าร่วม ค่าย GTC สร้างสรรค์อนาคต: การผสานเทคโนโลยีกับสายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด, ตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติจริงในอนาคต 🚀🧬💡