ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

ค่ายสานฝันพยาบาล มข. ครั้งที่ 2 ตอน เติมไฟฝัน

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายที่น้องๆจะได้สัมผัสกับชีวิตของนักศึกษาพยาบาล และเรียนรู้กับ คำว่า “พยาบาล” ในแบบที่คุณไม่รู้ก่อน ที่นี่!!! ที่เดียว!!! คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่จัดค่าย

26-28 มิถุนายน 2558

ปิดรับสมัคร

8 มิถุนายน 2558

จำนวนที่รับ

150 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี! (แต่เดินทางมาเองนะ)

จัดโดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดค่าย

“ค่ายสานฝันพยาบาล มข. ครั้งที่ ๒ ตอน เติมไฟฝัน”
วันศุกร์ที่ ๒๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ค่ายสานฝันพยาบาล มข. (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) หรือปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง โดยใช้แบบคำถามในใบสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใช้พิจารณาเข้าร่วมโครงการ

๑. กำหนดการคัดเลือก

รับสมัคร วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ลงทะเบียน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– มีความสนใจในวิชาชีพพยาบาล

๓. หลักฐานในการสมัคร

– ใบสมัคร ๑ ชุด พร้อมใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
– รูปถ่ายขนาด ๑-๒ นิ้ว ๒ รูป
(๑ ใบติดที่ใบสมัครและอีก ๑ ใบแนบมาพร้อมกับใบสมัคร พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล โรงเรียน ด้านหลังรูปด้วยนะคะ)
– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การส่งหลักฐานการสมัคร

ส่งใบสมัครและรูปถ่ายมาที่

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใบสมัครค่ายสานฝัน พยาบาล มข.) 123/2005ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

ภายในวันที่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (นับเอาวันประทับตราไปรษณีย์)
หลังจากส่งใบสมัครแล้วให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทาง Facebook : ค่ายสานฝันพยาบาล มข. หรือ รอการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากพี่ๆค่ายสานฝันพยาบาล มข.

๕. หากได้รับคัดเลือก

ให้น้องๆมาพบกันที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
โดยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาค่ายด้วยมีดังต่อไปนี้
• ของใช้ส่วนตัว ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
• ชุดนักเรียน ๑ ชุด (ใส่ไปในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
• ผ้าห่ม
• ชุดลำลอง ๒ ชุด (กางเกงเป็นกางเกงขายาวหรือกางเกงสุภาพ)
• ชุดนอน (สุภาพ)
• ยาประจำตัว ( ถ้ามี )

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ Facebook ค่ายสานฝันพยาบาล มข. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ค่ายสานฝันพยาบาล มข. หรือติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร พี่แนน : ๐๘๒-๔๘๒๙๔๐๙ , พี่น้ำส้ม : ๐๙๐-๐๓๐๒๘๒๓, พี่หมูหวาน : ๐๘๔-๘๘๘๐๘๘๔
ประธานค่าย (พี่โย) : ๐๘๓-๒๘๒๐๓๐๐

** กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้น้องๆติดตามข่าวทาง Facebook ด้วยนะคะ**

หมายเหตุ : ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาทางวิชาชีพพยาบาล ไม่ใช่ค่ายสอนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อแต่อย่างใด

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH