ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร “PETRO CAMP III”

ปิดรับสมัครแล้ว

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT สำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 ที่ไม่อยากพลาดโอกาสเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ต้องไม่พลาด เพราะเราจัดเต็มทั้งสาระความรู้ ความสนุก และกิจกรรมอีกมากมาย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

26 มกราคม 2562

ปิดรับสมัคร

18 มกราคม 24 มกราคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 สายวิทย์-คณิต
ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ [กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี]
และมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ม.4-6) เทอมต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line yadamon201 สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

รายละเอียดโครงการ

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 2. วิธีการชำระเงินค่าสมัคร สาขาวิชาละ จำนวน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”
 3. เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ
  1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน
   โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และในวันเข้าร่วมกิจกรรมให้นำสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 โดยจะประกาศทาง http://www.facebook.com/matsesu

กำหนดการดำเนินการจัดโครงการฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
09.00-10.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
10.00-12.00 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ตอบข้อซักถาม พร้อมรับอาหารว่าง
14.00-14.30 น. เข้าห้องประเมินความสามารถ
14.30-15.00 น. ประเมินความสามารถหรือความถนัดในวิชาชีพ
15.00-16.00 น. ปิดโครงการ

ข้อกำหนด

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-241-708 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH