หมวดหมู่ - ค่ายรัฐศาสตร์

ค่ายรัฐศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “Pol Sci Open House 2020” งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

มาทำความรู้จักกับ “ความมั่นคง” กันได้ที่งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ YPSC ครั้งที่ 13 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

#หรือการเมืองเป็นแค่ละครฉากหนึ่ง จะเกิดอะไรขึ้นหากการเมือง ไม่ได้แฝงมาในรูปแบบที่คุณรู้จัก หากแต่มากับภาพยนตร์ บทเพลง หรือแม้แต่วรรณกรรมที่คุณชื่นชอบ

ค่ายติว ค่ายรัฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายติวสอบตรงรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 “SINGHA CAMP #5”

Singha Camp ค่ายติวเก็บตัวเพื่อสอบตรง รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่น้องๆ จะได้ติวครบถ้วนทุกสาขาวิชา ทั้งการเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ และการระหว่างประเทศ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน สอบติดมากทุกปี

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Political Science

ข่าวดีที่สุดค่าย ค่าย Political Science (ค่ายเจาะลึกด้านรัฐศาสตร์ 3 มหาลัย) จุฬา มธ เกษตร จัดเต็ม Workshop สายรัฐศาสตร์ พร้อมรับประกาศนียบัตร พบกัน 18-19 ม.ค. 2563 นี้

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 19 โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ในสังคมปัจจุบัน Social Media เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่ในโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับสารได้ เช่น fake news, hate speech ซึ่งยากต่อการรับมือ