ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ปิดรับสมัครแล้ว

ร่วมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

6-13 ตุลาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 สิงหาคม 2560

จำนวนที่รับ

70 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-5 สายวิทย์-คณิต
(ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 12” ระหว่างวันที่ 6 – 13 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมทัศนศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล เศรษฐกิจ และสังคม ณ ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ. ระยอง และ GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) จ. ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนสายวิทย์ชั้นม.4 และม.5 ทั่วประเทศ โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

น้องๆ ที่สนใจเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com
โทรศัพท์: 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510
E-mail: powergreencamp@hotmail.com
FB: www.facebook.com/powergreencamp

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH