ค่ายแนะแนว

PIM GCV39 “The Power of Innovations & Creative Thinking”

ปิดรับสมัครแล้ว

Innovation! Creativity! เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร ทำไมต้องสร้าง Innovation อยากเป็น “นวัตกร” ต้องเรียนด้านไหน ทักษะอะไรที่ “นวัตกร” พึงมี เรียนจากผู้เชียวชาญที่ PIM และศึกษาดูงานที่ RISC

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

พุธ 9 มกราคม 2562

ปิดรับสมัคร

17 ธันวาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย / ปวช. ปวส.

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ถนนแจ้งวัฒนะ และ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)

จัดโดย

ศูนย์ PIM Career Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

Global Company Visit Program ครั้งที่ 39 ตอน The Power of Innovations & Creative Thinking สร้างนวัตกรรรมสู่ Thailand 4.0 วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)

Innovation! Creativity! เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
ทำไมต้องสร้าง Innovation
อยากเป็น “นวัตกร” ต้องเรียนด้านไหน
ทักษะอะไรที่ “นวัตกร” พึงมี

เจาะลึกด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แนะนำแนวทางการศึกษา และอาชีพด้านนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการในยุค Thailand 4.0 กับนวัตกรมืออาชีพจาก PIM และเข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ที่เต็มไปด้วยไอเดีย ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมไม่ยากเกินเอื้อม

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
09.30 – 11.15 น. บรรยายพิเศษ “Innovative Business Leaders for Creative Ideas”
11.15 – 11.30 น. Q&A และถ่ายภาพร่วมกัน
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00 น. ออกเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)
14.00 – 15.30 น. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)
15.30 – 17.00 น. ออกเดินทางกลับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยสวัสดิภาพ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH