ค่ายวิศวะ ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

20-21 มกราคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 มกราคม 10 มกราคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 / ปวช.3 / ปวส. 3 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเกรด

ค่าใช้จ่าย

ฟรีค่าเข้าร่วม ค่าอาหาร และอุปกรณ์ในการทดลอง (ยกเว้นค่าเดินทาง ไป-กลับ ที่ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบเอง)

สถานที่จัดค่าย

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่าย Pre – BME ครั้งที่ 7 เพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำ Workshop เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูล โดยลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มากยิ่งขึ้น

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH