ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิทย์ ค่ายวิศวะ

ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

ปิดรับสมัครแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 61 ขึ้นเป็นปีที่ 7 เป็นการประดิษฐ์จรวด โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

26-29 มิถุนายน 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

18 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.5-6 (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโดย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 61 ขึ้นเป็นปีที่ 7 กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นไปตามกรอบ MOA บันทึกข้อตกลงจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากที่ สทป. ได้จัดกิจกรรมในส่วนกลางต่อเนื่องมายาวนานเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สทป. ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 สายวิทยาศาสตร์ ชายหญิง จำนวนรวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์เป็นระยะ เวลา 4 วัน 3 คืน หลังจากที่ได้อบรมความรู้ไปแล้ว สทป. ได้สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ลงมือพัฒนาสร้างจรวดประดิษฐ์ และนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบข้นสู่ท้องฟ้า เพื่อแข่งขันชิงรางวัลกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“เป็นการประดิษฐ์จรวด โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือ”

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH