ประกวดแข่งขัน

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564

รับสมัครอีก 3 วัน

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 15 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / บุคคลทั่วไป

ของรางวัล

เกียรติบัตร ทุนการศึกษา โล่ (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future) เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และกระตุ้นเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 แต่ละประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Science Drama Competition 2021) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp