ค่ายแนะแนว

Seedcamp 2018 “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต”

ปิดรับสมัครแล้ว

รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากยิ่งขึ้น รู้จักระบบ TCAS ผ่านระบบ SmartClassroom เพลิดเพลินกับบรรยากาศมหาวิทยาลัย ทดลองรูปแบบการเรียนจริงของแต่ละสำนักวิชา สัมผัสอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนจริง

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

23 พฤศจิกายน 2561

จำนวนที่รับ

200 คน คน

ระดับการศึกษา

ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดโดย

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย

มีการบรรยายหัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาน้ำแห่งความรู้
กิจกรรมหลอมรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบบแคมป์ไฟ
บรรยายให้ความรู้ ระบบ TCAS ผ่านระบบ Smart Classroom
บรรยายเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
บรรยาย 10 เทคนิคการถ่ายภาพบน Smartphone
สัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยโดยผ่านกิจกรรม campus Tour
กิจกรรมค้นหาตัวตน ฐานสำนักวิชาต่างๆ ที่สนใจเรียน
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดยสำนักวิชาต่างๆ
เพลิดเพลินกับการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH