เปิดบ้าน/นิทรรศการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 “Science Week 2019” ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

พบกับ 18 กิจกรรมการแข่งขัน พร้อมชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี – โท – เอก นิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

26-28 สิงหาคม 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียนและคณาจารย์

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์กิจกรรม หนังสือเชิญร่วมงานและใบตอบรับ

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
Science Week 2019
“วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวไกล นำไทยสู่สากล”

ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในงานพบกับ 18 กิจกรรมการแข่งขัน พร้อมกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราก้าวเข้าสู่สังคมในวิถีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ศิลปากรมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลทางความคิดทั้งแนวความคิดเชิงตรรกะวิชาการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่ช่วยนำพาประเทศให้ทัดเทียมอยู่ในระดับสากล

ชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี – โท – เอก พร้อมนิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยให้ครูกรอกแบบตอบรับและส่งผ่านโรงเรียนกลับมายังคณะฯ หมดเขตส่งแบบตอบรับวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และแบบตอบรับเข้าชมนิทรรศการฯ
http://www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_scweek62.pdf

งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด ติดตามรายละเอียด ทาง https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity หรือที่ http://www.sc.su.ac.th/

——————————————————————-

ใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขัน 18 กิจกรรม (หมดเขตส่งใบสมัคร 13 สิงหาคม 2562)

 1. การประกวดพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_panpum.pdf
 2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_speech.pdf
 3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_project.pdf
 4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_question.pdf
 5. ค่ายนักสืบน้อย (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_detective.pdf
 6. การแข่งขันวาดภาพแสดงความคิดสร้างสรรค์ฯ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_painting.pdf
 7. การประกวดการจัดแจกันกล้วยไม้สกุลหวาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_vase.pdf
 8. การประกวดการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_project_math.pdf
 9. การประกวดการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_project_math.pdf
 10. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ – ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_physic.pdf
 11. การแข่งขันประกวดเครื่องยิงลูกหิน (Cata Pult)
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_catapult.pdf
 12. การประกวดหุ่นยนต์ Transformer จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_transformer.pdf
 13. ค่ายทำความรู้จักกับวิทยาการข้อมูล (Statistical Data Science Camp)
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_DataScienceCamp.pdf
 14. สนุกคิดกับ KidBright การแข่งขันทักษะการโปรแกรมแบบบล๊อกด้วย KidBright ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_KidBright1.pdf
 15. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_KidBright2.pdf
 16. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_program.pdf
 17. การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting)
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_painting_com.pdf
 18. การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (สำหรับครู)
  www.sc.su.ac.th/sc_new/620719_teacher.pdf
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH