แท็ก - กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาสา/อนุรักษ์ รับสมัครอีก 2 วัน

“ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ส่วนกลาง”

รับสมัครนักเรียนมัธยมฯ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนบางปูและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. รุ่นที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 6กรกฎาคม 67 ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานรัฐ (1วันได้เกียรติบัตร2ฉบับ)

แพทย์

อบรม Basic CPR & Basic life support (รุ่นที่7) เชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรม Basic CPR-AED & Basic life support (รุ่นที่7) ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลฯ

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

อบรม Basic CPR & Basic life support (ครึ่งวัน)

Basic CPR & Basic life support (ครึ่งวัน) ได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลฯทุกคน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาทำความสะอาดบ่อเต่าและเยี่ยมชมสถาบันฯทางทะเล

จิตอาสาทำความสะอาดบ่อเต่าทะเล สตหีบ x เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา วันที่ 25 พ.ค. 2567 ได้รับหนังสือรับรองทุกท่าน และ มีบริการรถรับ-ส่ง จากกทม.

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. รุ่นที่ 5

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง รุ่นที่ 5 วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 1 day trip 1วัน ได้รับ 2 เกียรติบัตร บริการรถบัส รับส่งจาก กทม.

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. รุ่นที่ 4

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปูxเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลาง รุ่นที่4 วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 กิจกรรม 1 Day trip 1วัน ได้รับ 2 เกียรติบัตร (จากหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ)

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปูxเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลาง รุ่นที่3 วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 กิจกรรม 1 Day trip 1วัน ได้รับ 2 เกียรติบัตร (จากหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ)

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. รุ่นที่ 2

1วัน ได้รับ 2 เกียรติบัตร รับสมัครจิตอาสา อายุ 12-18 ปี จิตอาสาปลูกป่าชายเลน บางปู จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปลูกป่าชายเลนบางปู x เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ส่วนกลาง

1วัน ได้รับ 2 เกียรติบัตร (เกียรติบัตรจากหน่วยงานรัฐ) -จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ -ศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่วนกลาง จ.นนทบุรี

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

ประกวด Infographic-innovation เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาตร์

ประกวดแข่งขัน Infographic-Innovation ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชิงเงินรางวัล เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้สมัครทุกท่าน