แท็ก - ค่ายอยากเป็นครู

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นครู ครุศาสตร์ จุฬาฯ โครงการ 14

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา "อยากเป็นครู" โครงการ 14 เป็นค่ายที่จะแนะแนวน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 13” คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เตรียมปากกา หาดินสอ เปิดหนังสือ แล้วมาร่วมกันจดบันทึกความฝัน ความทรงจำและเรียนรู้ความเป็นครู ได้ที่ “ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 13: Dream book looks so KRU บันทึกฝัน ฉันจะเป็นครู

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นครู #12 ตอน “Shape of Kru” โดยพี่ๆ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ถ้าครูคือ “แม่พิมพ์ของชาติ” แล้ว shape ของแม่พิมพ์ เป็นอย่างไร? มาร่วมค้นหา shape ของความเป็นครู ได้แล้ว กับ ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 12 ตอน Shape Of Kru

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมหรือยัง?! ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11 "The Treasure Hunter: ตามล่าหาขุมทรัพย์ ไขความลับความเป็นครู" ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือขุมทรัพย์แห่งความเป็นครู น้องๆต้องมาหาคำตอบด้วยตัวเองที่นี่