แท็ก - ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE VIRTUAL CAMP#10 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] PETRO CAMP VII ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

ค่ายวันเดียวที่มีครบทั้งสาระ ความรู้ ความสนุก กับ PETRO CAMP VII เฉพาะน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.4- ม.5 และสนใจอยากเรียนสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ต้องห้ามพลาด!!!

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#9 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#8 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63-64 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเคมี 63

มาทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีและทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆ ผู้ที่ผ่านค่ายในระดับดีเด่นหรือดีมากสามารถยื่นสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ในช่องทางรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพ หรือนำมาประกอบ Portfolio

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#7 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 2019 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

น้องๆ จะได้รับความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง และสามารถมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#5 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมเป็น Portfolio และเป็นตั๋วเพื่อเข้าศึกษาใน SU-TCAS โครงการรับผ่านค่ายฯ