แท็ก - ชมรมสื่อดีดิจิทัล

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Happy Mother’s Day ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โครงการ Happy Mother’s Day ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”