แท็ก - พบมิตร จิตอาสา

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์กระปุกออมสินให้น้องพท.ห่างไกล อา19พค67(8.30-12.30)

ชวนน้องๆ มาร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์กระปุกออมสินน่ารักๆให้น้องๆ พท.ห่างไกล และเย็บสมุดรายรับ รายจ่าย ส่งเสริมนิสัยรักการออมให้กับน้องๆ เพื่ออนาคต มาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์รองเท้าสวยให้น้องๆพท.ห่างไกล อา28เมย67(8.30-12.30)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์รองเท้าสวยเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำเจลล้างมืออนามัย ให้น้องๆพท.ห่างไกล เสาร์ 6 เม.ย 2567

การล้างมือด้วยเจลแอลกฮอลล์ เป็นเหมือนเกราะกำบังปกป้องเชื้อโรค จึงอยากชวนอาสาทุกท่านมาทำเจลล้างมือ และอาสาจะได้รับความรู้ในการทำเจลล้างมือ และได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมดีๆร่วมกัน

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์กระเป๋าผ้าให้น้องๆพท.ห่างไกล อาทิตย์ 7 เม.ย 67

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์กระปุกออมสินให้น้องพท.ห่างไกล อาทิตย์ 17 มีค 2567

ชวนน้องๆ มาร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์กระปุกออมสินน่ารักๆให้น้องๆ พท.ห่างไกล และเย็บสมุดรายรับ รายจ่าย ส่งเสริมนิสัยรักการออมให้กับน้องๆ เพื่ออนาคต

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำสีน้ำมอบให้น้องๆ พท.ห่างไกล อา 31 มีค 67 (อนุสาวรีย์ชัย)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาที่สนใจมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมอาสาทำสีน้ำ อาสาจะได้เรียนรู้การทำสีน้ำ จากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น กัมอารบิก กลีเซอรีน

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์เสื้อสวยให้น้องด้อยโอกาส เสาร์ 2 มีค 67 (อนุสาวรีย์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์เสื้อยืดสวยๆ การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

เพ้นท์&แพ็คถุงยาให้น้องๆพท.ห่างไกล อา.18 กพ.67 (08.30-12.30)

ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ยารักษาโรคเป็นปัจจัยที่จำเป็น การอาศัยอยู่ห่างไกล ไกลจากมือแพทย์ การมียารักษาโรคไว้ติดตัวสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นไ

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำเจลล้างมืออนามัย ให้น้องๆพท.ห่างไกล เสาร์ 24 กพ 2567

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเพ้นท์กระเป๋าผ้าให้น้องๆพท.ห่างไกล อาทิตย์ 04กพ2567

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ