แท็ก - มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Bangkok What’s Up! : สร้างสื่อใหม่ ไทยเจริญ

แคมป์เปิดโลกการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือผลิตสื่อจริง ตะลุยข้อมูลเชิงลึกของชุมชน ตั้งวงเสวนาแบบเข้มข้น เดินเมืองจุกๆ ดูหนังวิพากษ์กับวิจารย์หนังแถวหน้าของไทย

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนนักสร้างสื่อ “Bangkok in Your Eyes: มองเมืองใหม่ผ่านการสร้างสื่อ”

Saturday School present!! "Bangkok in Your Eyes : มองเมืองใหม่ผ่านการสร้างสื่อ" แคมป์เปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนนักสร้างสื่อ เพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน